Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci, Uczelnia Ludzi Ciekawych, to uczelnia o profilu praktycznym, jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce, której celem jest odkrycie i pełne wykorzystanie potencjału każdego studenta. Wyróżnia się innowacyjnymi, multidyscyplinarnymi kierunkami, partnerskim podejściem do studentów oraz wysokim poziomem kształcenia, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Oferuje studia dyplomowe I i II stopnia, studia podyplomowe oraz studia podyplomowe dla nauczycieli realizowane w 7 miastach Polski.

 • Uczelnia współpracuje z ponad 160 partnerami oraz 19 zagranicznymi uczelniami, dążąc do tego, by co najmniej 95% jej absolwentów znajdowało zatrudnienie w wymarzonym zawodzie. Od lat CDV utrzymuje rolę lidera wśród wszystkich uczelni w Poznaniu (publicznych i niepublicznych) w kategorii: średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy; absolwenci CDV znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczętą już w trakcie nauki.
  Kierunki studiów w CDV są ciekawe i innowacyjne, tworzone we współpracy z pracodawcami - na podstawie trendów w światowej gospodarce i w kierunku dynamicznych zmian na rynku pracy. Najlepszą wizytówką uczelni są jej ambasadorowie - studenci i absolwenci, a także znakomici wykładowcy i wykładowcy-praktycy. 
 • CDV to uczelnia niepubliczna, która oferuje komfortową infrastrukturę i dba o budżet studentów: przyznaje stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych i stypendia rektora, organizuje płatne praktyki, staże i pomaga w znalezieniu pracy. Zarówno studenci, jak i kandydaci na studia, mogą liczyć na wsparcie Anioła CDV, z którym spotkania trwają cały rok.
  Zarówno studenci, absolwenci, jak i pracownicy uczelni, to osoby ciekawe świata, w pozytywny sposób wpływające na swoje otoczenie. Uczelnia regularnie dostarcza studentom różnorodnych wrażeń w postaci wszechobecnej sztuki, interesujących wydarzeń w Auli Artis, ciekawych warsztatów, projektów, konkursów i wyjątkowych gości. 
 • Uczelnia wprowadziła program tutoringowo-mentoringowy, którym zostali objęci wszyscy rozpoczynający studia I stopnia w bieżącym roku akademickim. Program ten ma na celu skutecznie rozpoznawać i rozwijać indywidualny potencjał każdego studenta, pomagać w pozyskiwaniu kompetencji przyszłości i poszerzaniu profesjonalnej wiedzy w realnych sytuacjach zawodowych.
  CDV Erasmus posiada Kartę Erasmus+, przyznawana przez Komisję Europejską, uprawniającą do udziału w programie Erasmus+. 
 • Informacja o kierunkach:
  https://rekrutacja.cdv.pl/
  61 271 11 00