Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna "Kadry dla Europy"

Uczelnia przygotowuje swoich studentów do życia i pracy w świecie szybkich przemian społecznych i gospodarczych, rozwoju nowych technologii i form komunikacji.

  • Uczelnia dąży do wypracowania efektywnego Europejskiego Modelu Szkolnictwa Wyższego przy współpracy otoczenia społecznego, przedsiębiorczego oraz instytucji publicznych.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • Uczelnia współpracuje ze środowiskami gospodarczymi oraz instytucjami publicznymi w celu skutecznego wykorzystywania atutów regionu. Tworzone przez WSTH KdE programy kształcenia i badań będą uwzględniały potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz rynku pracy.
  • Informacja o kierunkach:
    wsth@kde.edu.pl
    tel. (61) 658 2425