Politechnika Poznańska

Tu studiują osoby, które w przyszłości chcą być inżynierami, doskonałymi specjalistami różnych nauk technicznych, projektantami oraz naukowcami.

  • W roku 1995 Politechnika Poznańska jako pierwsza polska uczelnia techniczna została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – CESAER – organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie.
  • Prawie 20 tys. studentów!
  • W roku 2000 odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd Absolwentów Politechniki Poznańskiej.
  • 10 wydziałów z dużym wyborem kierunków!
WYDZIAŁ DANE KONTAKTOWE
Wydział Architektury ul. Nieszawska 13 A, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 3255
http://architektura.put.poznan.pl
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 2410
http://www.bis.put.poznan.pl
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 2362
http://www.wbmiz.put.poznan.pl
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 2295
http://www.et.put.poznan.pl
Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 2541
http://www.fee.put.poznan.pl
Wydział Fizyki Technicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 3160
http://www.phys.put.poznan.pl
Wydział Informatyki ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 3427
http://www.fc.put.poznan.pl
Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 3423
http://www.fem.put.poznan.pl
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 2357
http://www.fwmt.put.poznan.pl
Wydział Technologii Chemicznej ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań
Telefon: (61) 665 2351
http://fct.put.poznan.pl