Europejska Wyższa Szkoła Biznesu

Chce kształcić przyszłych ludzi sukcesu, pomagać im rozwijać ich umiejętności oraz wspierać w efektywnym kształtowaniu własnej kariery.

  • Dąży do tego, aby znaleźć się w czołówce elitarnych uczelni biznesowych w Europie.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • W strukturach uczelni działają naukowe koła studentów, w których studenci poszerzają swoją wiedzę oraz organizują spotkania z przedstawicielami świata biznesu, nauki i polityki: Koło Psychologów Zarządzania, Szkoła Finansów, Cashflow, Koło Erasmusa, Canadian Club.
  • Informacja o kierunkach:
    recepcja@universityofbusiness.eu
    tel. (61) 833 1433