Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Dydaktycy kładą nacisk na nowoczesne podejście do kształcenia. Przygotowując programy studiów, korzystają z wyników najnowszych badań oraz doświadczeń przedstawicieli biznesu. Efektem tych działań jest m.in. nowatorski program wzornictwa ? School of Form ? uznany przez MNiSW za najbardziej innowacyjny w Polsce.

 • Studia na poznańskim wydziale umożliwiają studentom rozwijanie pasji i zainteresowań naukowych. Studenci prawa współpracują z indywidualnym tutorem, który pomaga w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia. Studenci psychologii prowadzą badania typu field study w specjalistycznym laboratorium. Chętni angażują się w innowacyjne projekty prowadzone we współpracy z instytucjami, poradniami, kancelariami prawnymi oraz znanymi firmami, takimi jak: IKEA, Modus Design czy Skoda.
 • NOWOCZESNE STUDIA PSYCHOLOGICZNE
  Wydział oferuje nowoczesne studia psychologiczne z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia, marketingu i reklamy oraz wspierania rozwoju osobistego i zawodowego. Duży wybór specjalności umożliwia dostosowanie ścieżki kształcenia do indywidualnych zainteresowań studenta. STUDIA PRAWNICZE O PROFILU PRAKTYCZNYM
  Przewaga zajęć warsztatowych, analiza przypadków, symulacje rozpraw sądowych, nauka argumentacji prawniczej, negocjacji i mediacji umożliwiają praktyczne przygotowanie do zawodów prawniczych (adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, sędziego i prokuratora), pracy w biznesie, administracji rządowej i samorządowej oraz w dyplomacji.
  WZORNICTWO NAGRODZONE PRZEZ MNISW
  Unikatowy program nauczania w School of Form, uznany przez MNiSW za najlepszy w Polsce, został opracowany przez zespół światowej sławy projektantów i przedstawicieli biznesu, pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort – wieloletniej dyrektor Design Academy Eindhoven.
 • Studenci psychologii współpracują z wybitnymi naukowcami, takimi jak prof. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, prof. Anna Zalewska – ekspert w dziedzinie psychologii jakości życia, prof. Teresa Rzepa, która zajmuje się psychologią społeczną i zdrowia, oraz prof. Szymon Draheim – prowadzący badania z pogranicza psychologii emocji i osobowości.
  Przyszli prawnicy uczą się m.in. od prof. Feliksa Zedlera – specjalisty w zakresie postępowania cywilnego, prof. Teresy Gardockiej – znawcy prawa karnego procesowego, oraz prof. Andrzeja Kocha, którego domeną są zagadnienia prawa handlowego i spółek.
  Z kolei młodzi projektanci zdobywają wiedzę podczas zajęć z Oskarem Ziętą – światowej klasy designerem, czy Agnieszką Jacobson-Cielecką – kuratorką i krytykiem designu.
 • Informacja o kierunkach:
  rekrutacja.poznan@swps.edu.pl
  tel. (61) 858 4363