Wyższa Szkoła Bankowa

To wielka marka wśród ekonomicznych i biznesowych uczelni niepublicznych. Jej wyróżnikiem jest współpraca z biznesem, wiedza przekazywana studentom poprzez zajęcia z praktykami biznesu oraz oferta dostosowana do rynku pracy

Od lat zajmuje pierwsze miejsca w czołowych rankingach Perspektyw, Wprost, Home&Market, w kategoriach uczelni niepublicznych.

W uczelni prężnie działa Biuro Karier i Praktyk, które oferuje:

  • pośrednictwo pracy i staży dla studentów i absolwentów WSB
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, dostęp do ofert pracy, dobór odpowiednich ofert pracy dla danej osoby
  • bezpłatne szkolenia w dwóch obszarach tematycznych: przygotowanie i poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, prawo pracy, projektowanie assessment center itp.) oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, trening umiejętności menedżerskich, przygotowywanie prezentacji, zarządzanie czasem itp.)
  • bezpłatne sesje coachingowe – wyrobienie nowych nawyków, zmiana ograniczających przekonań, które przekładają się na blokady w uczeniu, motywowanie, świadome planowanie przyszłości, formułowanie celów życiowych i realizowanie zamierzeń to kluczowe cele coachingu dla studentów.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu posiada Kartę Erasmus+, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus+. W ramach tego programu uczelnia podpisała 46 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Dzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować studia za granicą prze okres 1 bądź 2 semestrów na studiach licencjackich i magisterskich.
  • Informacja o kierunkach:
    www.wsb.pl/poznan

Kontakt

gmach GG
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: rekrutacja-1stopien@wsb.poznan.pl