Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia  niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego.

W 1997 roku została powołana przez środowisko poznańskich kupców co w znacznym stopniu rzutuje na jej misję. Uczelnia kształcąc w specjalnościach usługowych przekazuje nie tylko określoną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale stara się również krzewić wśród studentów idee etosu zawodu kupieckiego. Uczelnia utrzymuje ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia.W swojej działalności 
Uczelnia kieruje się zasadami wolności sumienia, wolności nauczania i badań naukowych. WSHiU posiada kartę ERASMUSA nadaną przez Komisję Europejską i bierze aktywny udział w Funduszu Stypendialnym szkoleniowym (zw. Funduszem Norweskim). Studenci WSHiU mogą przez semestr lub dwa studiować wybrane przez siebie przedmioty na terenie różnych krajów Unii Europejskiej. Na studia za granicą studenci otrzymują stypendium. Studenci mają także możliwość odbycia w czasie wakacji 3-miesięcznych praktyk zagranicznych wielu krajach europejskich.

Uczelnia kształci na studiach:

I stopnia (licencjackich), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunkach:

  • Zarządzanie,
  • Turystyka i Rekreacja,
  • Bezpieczeństwo Narodowe,
  • Logistyka,
  • Pedagogika,
  • Administracja
  • Finanse i Rachunkowość


II stopnia (magisterskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo Narodowe
  • Zarządzanie


Wyższa Szkoła Handlu i Usług daje szeroki wachlarz wyboru ciekawych kierunków studiów podyplomowych z zakresu: biznesu, oświaty, bezpieczeństwa oraz turystyki i rekreacji.

WSHiU dodatkowo kształci słuchaczy w ramach studiów podyplomowych EMBA ( Executive Master of Business Administrationna ) w 4 miastach w Polski.
 

Kontakt:

ul 28 Czerwca 1956 r. 217/219,
61-485 Poznań
tel.:61-843-47-96, 515 340 562, 572 350 224, 510 056 001