Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

14 lipca 1993 roku Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu rozpoczęła swoją działalność. Przez 25 lat Uczelnia wykształciła około 10 000 znakomitych gastronomów, hotelarzy, restauratorów, animatorów czasu wolnego. Misją Uczelni jest: „zdobywasz wiedzę, zdobywasz świat”, a strategią od zawsze jest kształcenie na wysokim poziomie i przekazywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.

Uczelnia kształci na Kierunku Turystyka i Rekreacja na I i II stopniu o specjalnościach:

 • hotelarstwo i gastronomia
 • obsługa ruchu turystycznego
 • zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
 • języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

Największym zainteresowaniem cieszy się specjalność Hotelarstwo i Gastronomia na której prowadzone są zajęcia związane z:

 • naukami o żywności i żywieniu
 • technologii produkcji potraw
 • usług hotelarsko-gastronomicznych
 • zarządzania hotelami i restauracjami

Uczelnia prowadzi zajęcia teoretyczne, które połączone są z zajęciami praktycznymi. Praktyki zawodowe za granicą są integralną częścią programu nauczania i stanowią dla studentów prawdziwy „poligon doświadczalny”.
Wysoki poziom języków obcych przygotowuje studentów do odbywania praktyk zagranicznych we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Norwegii, Anglii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych. Wyjazdy na praktyki zagraniczne są ściśle związane są z misją Uczelni „ otwartość na świat”. Studenci nie tylko zdobywają doświadczenie praktyczne w najlepszych hotelach na świecie, ale poznają także kulturę kraju, zabytki, historie, zwyczaje mieszkańców i doskonalą znajomość języka obcego.  

 • Każdego roku absolwenci opuszczają Uczelnię z wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami, które pozwalają zakładać własne Firmy, zasilają kadry zawodowe nie tylko w kraju, ale przede wszystkim za granicą.
  Absolwentami naszej uczelni są m.in. dyrektorzy hoteli Krzysztof Dubrow oraz Monika Krzeszowiec, a także szefowie kuchni Robert Sowa, Wojciech Pasikowski, Bożena Sikoń czy Grzegorz Kazubski.
 • Uczelnia niepubliczna.
 • Wszystkim studentom zapewnimy trzymiesięczne praktyczki zagraniczne, gwarantując mieszkanie, wyżywienie, przelot oraz stypendium.
  Współpracujemy tylko z renomowanymi obiektami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Francji, Grecji, Hiszpanii, USA, Niemczech, we Włoszech, na Cyprze oraz w Szwajcarii.
 • Informacja o kierunkach:
  wshig@wshig.poznan.pl
  tel. (61) 87 11530