Wyższa Szkoła Komunikacji
i Zarządzania

Naszej uczelni przyświeca idea praktyczności. Staramy się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i rzeczywistych umiejętności. Zapewniamy im maksimum wsparcia przy rozwijaniu własnych zainteresowań.

  • W rankingu "Newsweeka" w 2008 r. WSKiZ zajęła I miejsce wśród wszystkich uczelni w Wielkopolsce!
  • Od 19 lat kształcimy kadry dla firm i instytucji, a nasi absolwenci sami tworzą miejsca pracy w swoich firmach.
  • Zdobędziesz umiejętności, których oczekuje rynek pracy. Programy kształcenia są opiniowane przez Radę Patronacką – przedstawicieli pracodawców. Ponadto każdy student zdobywa potwierdzone niezależnymi certyfikatami kwalifikacje zawodowe
  • Informacje o kierunkach:
    http://wskiz.edu/studia
    Kontakt:
    rekrutacja@wskiz.edu, 502 297 517