Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna, od 15 lat kształcąca specjalistów dla sektorów logistyki, spedycji i transportu. Ze względu na specjalistyczny charakter kształcenia, Wyższa Szkoła Logistyki od początków swojego istnienia współpracuje z wiodącymi w branży przedsiębiorstwami. Blisko 40 najważniejszych firm z sektora TSL bierze udział w opracowywaniu programów kształcenia, obejmuje patronat nad poszczególnymi specjalnościami, angażuje się w dydaktykę, rekrutuje spośród studentów WSL stażystów i pracowników. Założycielem i partnerem merytorycznym uczelni jest Instytut Logistyki i Magazynowania - czołowy instytut badawczy, realizujący funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Współpraca z najważniejszymi organizacjami logistycznymi i podmiotami gospodarczymi sprawia, że takiego zaplecza i wsparcia logistycznego nie ma żadna inna uczelnia w kraju, a studenci WSL mają otwarte drzwi do kariery zawodowej.

 • Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna.
 • Uczelnia niepubliczna.
 • WSL w Poznaniu to największa specjalistyczna uczelnia niepubliczna w Polsce, której udało się zgromadzić znakomitych specjalistów, doskonałych znawców wszystkich gałęzi logistyki, ale także wielu innych dziedzin nauki.
 • Wydział Zarządzania i Logistyki
  Ul. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań
  Telefon: (61) 850 47 64 
  http://www.wsl.com.pl/