Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

WSUS jest nowoczesną uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Kształcenie w ramach wąskich specjalizacji, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu.

  • WSUS zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych, które oceniane są pod kątem skuteczności zatrudnienia absolwentów.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • W ramach WSUS funkcjonują organizacje studenckie i koła naukowe, które są ukierunkowane na rozwój studentów, a także studencka rozgłośnia internetowa RADIO PANDA. Aktywnie działa samorząd studencki, który jest inicjatorem życia studenckiego oraz włącza się w organizację Dni Sportu i Juwenaliów.
  • Informacja o kierunkach:
    wsus@wsus.poznan.pl
    tel. (61) 886 2800