Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Jako placówka naukowo-dydaktyczna posiada w swojej ofercie 16 kierunków studiów (12 w j. polskim i 4 w j. angielskim), mieszczących się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, zarządzaniu i towaroznawstwie. Każdemu z prawie 10 tysięcy studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego w oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Ponad 500 nauczycieli akademickich, ludzi pełnych pasji, zaangażowania i otwartości, na co dzień dzieli się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej Uczelni. Spośród absolwentów UEP rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu

Chce kształcić przyszłych ludzi sukcesu, pomagać im rozwijać ich umiejętności oraz wspierać w efektywnym kształtowaniu własnej kariery.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bankowa

To wielka marka wśród ekonomicznych i biznesowych uczelni niepublicznych. Jej wyróżnikiem jest współpraca z biznesem, wiedza przekazywana studentom poprzez zajęcia z praktykami biznesu oraz oferta dostosowana do rynku pracy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia  niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Komunikacji
i Zarządzania

Naszej uczelni przyświeca idea praktyczności. Staramy się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i rzeczywistych umiejętności. Zapewniamy im maksimum wsparcia przy rozwijaniu własnych zainteresowań.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna, od 15 lat kształcąca specjalistów dla sektorów logistyki, spedycji i transportu. Ze względu na specjalistyczny charakter kształcenia, Wyższa Szkoła Logistyki od początków swojego istnienia współpracuje z wiodącymi w branży przedsiębiorstwami. Blisko 40 najważniejszych firm z sektora TSL bierze udział w opracowywaniu programów kształcenia, obejmuje patronat nad poszczególnymi specjalnościami, angażuje się w dydaktykę, rekrutuje spośród studentów WSL stażystów i pracowników. Założycielem i partnerem merytorycznym uczelni jest Instytut Logistyki i Magazynowania - czołowy instytut badawczy, realizujący funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Współpraca z najważniejszymi organizacjami logistycznymi i podmiotami gospodarczymi sprawia, że takiego zaplecza i wsparcia logistycznego nie ma żadna inna uczelnia w kraju, a studenci WSL mają otwarte drzwi do kariery zawodowej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości

W naszej Uczelni studiować możesz na kierunkach Zarządzanie lub Administracja. Są to studia o profilu praktycznym I i II stopnia (licencjackie i magisterskie), niestacjonarne lub niestacjonarne na odległość. Jeśli ukończyłeś już studia, przynajmniej I stopnia, możesz wybrać menadżerskie studia podyplomowe.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ