Logistyka Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania

Forma studiów: Studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne
Studia drugiego stopnia

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Masz zdolności organizacyjne? Umiesz i lubisz pracować w zespole? Tu poszerzysz wiedzę dokładnie w tym zakresie, mając do wyboru 2 specjalności:

  • logistyka przedsiębiorstw (studia stacjonarne),
  • logistyka łańcucha dostaw (studia stacjonarne).

DLACZEGO WARTO?

Te studia to szansa na karierę w wielu dziedzinach i zawodach. To na przykład:

  • szeroki zakres prac łączący kwalifikacje logistyczne i menedżerskie,
  • analityk systemów,
  • projektant i konsultant,
  • projektowanie produktów, zaopatrzenie materiałowo-techniczne, produkcja, transport, magazynowanie, sprzedaż, dystrybucja.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Te studia to prestiż uczelni, realizacja marzeń i dobra praca, jeśli tylko charakteryzuje Cię:

  1. potrzeba rozwoju i zdobywania wiedzy na studiach wyższych,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. wysoka kultura osobista.

KONTAKT

WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
60-965 Poznań,
ul. Strzelecka 11,
tel.: +48 (61) 665 34 23 - studia stacjonarne, 665 34 25 - studia niestacjonarne, fax: +48 (61) 665 33 75,
e-mail: office_demf@put.poznan.pl,
www.fem.put.poznan.pl