analityka krymilastyczna i sądowa Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Poziom kształcenia Studia I stopnia
Studia I stopnia stacjonarne, 3-letnie

 


To kierunek dla osób zainteresowanych udziałem w badaniach materiału dowodowego, środków stosowanych w dopingu, zafałszowań leków i żywności, opracowaniem raportów z wykonanych badań oraz przygotowaniem ekspertyz sądowych, studia na kierunki analityka kryminalistyczna i sądowa są najlepszym wyborem.

W czasie studiów uzyskasz interdyscyplinarną wiedzę w zakresie antropologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii, chemii medycznej, farmakologii, medycyny sądowej, podstaw prawodawstwa, uzależnień lekowych oraz zastosowania metod analitycznych i statystycznych. Studia na kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa przygotują Cię do pracy w laboratoriach analitycznych i naukowych, zakładach i instytucjach wykonujących badania z zakresu medycyny sądowej, toksykologii zatruć, analizy leków i żywności oraz do prowadzenia działań profilaktycznych związanych z narkomanią, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi. 

  • 100 lat tradycji
  • 5 szpitali klinicznych
  • 22 kierunki studiów  

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY