Biotechnologia Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Biologii

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Biotechnologią określamy wykorzystanie organizmów żywych lub ich części do wytwarzania różnego rodzaju produktów przydatnych człowiekowi. Wywodzi się z biologii, ale również z wielu tradycyjnych działań przemysłowych. Rozwój metod molekularnych przyspieszył ewolucję biotechnologii w stronę zamierzonych i ukierunkowanych zmian materiału genetycznego wielu różnych organizmów z nadzieją, że te zmiany doprowadzą do uzyskania korzystnych dla człowieka organizmów lub procesów technologicznych. Wychodząc z solidnych podstaw matematycznych, fizycznych i chemicznych, studenci BIOTECHNOLOGII zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, mikrobiologii przemysłowej, kultur tkankowych oraz metod biotechnologicznych stosowanych w medycynie oraz ochronie środowiska. W zależności od preferencji absolwenci studiów I stopnia mają szansę pogłębić swoją wiedzę i kompetencje z zakresu agrobiotechnologii lub biotechnologii biomedycznej podejmując studia II stopnia. Potrafią zmodyfikować rośliny by lepiej radziły sobie z zagrożeniami środowiskowymi, ale również zaprojektować i przygotować procesy potencjalnie przydatne w terapiach medycznych. Korzystają z najnowszych osiągnięć bioinformatyki, by prawidłowo interpretować złożone dane oraz przewidywać procesy i projektować np. nowe leki.

DLACZEGO WARTO?

  • W trakcie studiów studenci uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników wydziału i mają dostęp do najnowocześniejszej aparatury badawczej.
  • W programie studiów ogromny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne i naukę posługiwania się wieloma technikami badawczymi.
  • Od II roku studenci aktywnie kształtują swój wybrany profil studiowania wybierając 30% zajęć na podstawie własnych preferencji.
  • W programie są dobrze umocowane zajęcia wspierające wybór i kształtowanie przyszłej kariery zawodowej.
  • Absolwenci znakomicie radzą sobie w wielu miejscach w kraju i na świecie, zajmując się badaniami naukowymi, pracując w firmach, zakładając własną działalność biznesową.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  1. Jedyny w kraju program anglojęzycznych studiów II stopnia o profilu biomedycznym i odrębny program studiów II stopnia o profilu agrobiotechnologicznym.
  2. Stałe i bardzo mocne odwoływanie się do technologii bioinformatycznych.
  3. Doskonała jakość badań naukowych pracowników Wydziału potwierdzona nadaniem statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - pierwszy taki ośrodek w naukach biologicznych.

KONTAKT

Wydział Biologii UAM
Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań

Tel.: 61 829 5556
Fax: 61 829 5636
GPS: 52°28'1''N 16°55'32''E

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY