Chemia Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Chemii

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Kierunek studiów chemia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych. Programy kształcenia wpisują się w nową misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Chemii w nawiązaniu do ich długoletnich tradycji edukacyjnych, a także spełniają wymagania stawiane absolwentom w związku z zapotrzebowaniem społeczno- gospodarczym. Wydział kształtuje absolwentów w duchu samodzielnego myślenia i swobody dyskusji. Wydział przygotowuje do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, pełnych inicjatyw i twórczych absolwentów tworzących nowe idee i wzorce życia społecznego, umiejących działać na konkurencyjnym globalnym rynku. Szeroka gama różnych specjalności począwszy od chemii sądowej poprzez chemię kosmetyczną, biologiczną, analityczną czy chemię środowiska (łącznie 10 specjalności) pozwala każdemu studentowi realizować swoją ścieżkę zainteresowań. Ponadto na II stopniu nauczania istnieje możliwość wyboru specjalności realizowanej w języku angielskim.

DLACZEGO WARTO?

Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych wydziałów chemii w Polsce, ukończenie studiów daje bardzo dobrą perspektywę pracy, jest jedynym takim wydziałem, który proponuje indywidualny tok nauczania wszystkim studentom na poziomie licencjackim, umożliwia kontakt z najlepszymi naukowcami (laureaci nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. "Polskiego Nobla") i pracę w ich zespołach badawczych, oferuje możliwość wyjazdów semestralnych lub rocznych na wydziały chemiczne w całej Europie.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  1. Indywidualne podejście do każdego studenta.
  2. Najnowocześniejsze laboratoria i aparatura.
  3. Możliwość publikacji w renomowanych wydawnictwach naukowych.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY