Dialog i doradztwo społeczne Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny

Studia stacjonarne I stopnia (3-letnie);
specjalności: nauki o rodzinie, mediacja społeczna i aktywizacja potencjału ludzkiego.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Studia przygotowują do umiejętnego aktywizowania potencjału ludzkiego oraz szeroko pojętej komunikacji i mediacji interpersonalnej oraz rodzinnej. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie pozwolą na poszukiwanie pracy w poradniach, urzędach, szkołach, parafiach, organizacjach i stowarzyszeniach. Przygotują również do podjęcia studiów drugiego stopnia. Studia pozwolą na zdobycie szerokiego specjalistycznego zakresu wiedzy nauk humanistyczno-społecznych: filozofii, etyki, teologii, psychologii, pedagogiki, komunikacji i mediacji społecznej i rodzinnej, prawa cywilnego i karnego, socjologii; z zakresu działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, charytatywnej Kościoła, małżeńsko-rodzinnej; własności intelektualnej i przemysłowej. Umożliwią też poznanie systemu edukacji, jego celów, podstaw prawnych oraz funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, terapeutycznych i pomocowych.

Uzyskasz umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk rodzinnych, gospodarczych, polityczno-społecznych opartych na chrześcijańskim systemie wartości. Zdobędziesz umiejętności z zakresu mediacji i negocjacji, wymaganych w pracy trenera (coacha) indywidualnego i grupowego aktywizującego kapitał ludzki, doradcy Public Relations w sprawach aktywizacji zasobów ludzkich, mediatora w sprawach cywilnych i karnych dla nieletnich, sporów wielostronnych oraz działalności edukacyjnej i opiekuńczej. Przygotujemy Cię również do pracy z osobami z zaburzeniami funkcjonowania, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zdobyte kompetencje pomogą w kreowaniu i organizacji prac grup, środków społecznego przekazu, mediacji oraz wspierania rodziny, prowadzenia zajęć szkolnych i parafialnych w zakresie wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie, pomocy dzieciom w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, niesienia pomocy rodzinie i społeczeństwu, inicjowania i wspierania oraz koordynowania działalności indywidualnej i zorganizowanych grup oraz małych firm, rozwiązywaniu trudnych problemów, dysfunkcji i patologii współpracy międzyludzkiej; refleksyjnego i twórczego praktyka.

DLACZEGO WARTO?

Warto studiować na kierunku Dialog i doradztwo społeczne ponieważ:

  • kończąc studia możesz znaleźć bardzo ciekawą pracę w instytucjach i organizacjach o charakterze społecznym, np. w poradniach, w urzędach, w szkołach, w organizacjach, w stowarzyszeniach, czy w fundacjach,
  • uzyskasz kompetencje, aby sprawdzić się jako asystent rodzinny, doradca rodzinny, mediator, doradca public relations,
  • nabędziesz uprawnienia do uczenia w szkołach przedmiotu "przygotowanie do życia w rodzinie",
  • po studiach licencjackich możliwe będzie także podjęcie studiów II stopnia.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  1. Kształcimy na dwóch specjalnościach: mediacja społeczna i aktywizacja potencjału ludzkiego? oraz "nauki o rodzinie".
  2. Nasi absolwenci będą wykwalifikowani do działalności intelektualnej i pracy grupowej, będą upowszechniać wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie konstytuujące wspólnotę dziedzictwa duchowego i kulturowego świata, a przede wszystkim Polski i Europy.
  3. Zapewniamy studentom możliwość indywidualnego kształcenia pod opieka specjalistów.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY