Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (dawniej: wychowanie muzyczne) Akademia Muzyczna w Poznaniu - Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej

SPECJALNOŚCI

Studia pierwszego stopnia
specjalności: dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna, muzyka kościelna.

Studia drugiego stopnia
specjalności: dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna, muzyka kościelna, dyrygentura orkiestr dętych.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Studia na Wydziale przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych, kościelnych
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej  w zakresie sztuki muzycznej,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • działalności w instytucjach kultury i w mediach,
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych,
 • prowadzenia zajęć z Muzyki Kościelnej w diecezjalnych i zakonnych ośrodkach kształcenia,
 • pracy muzyka kościelnego w charakterze organisty, kantora i dyrygenta.

DLACZEGO WARTO?

Oprócz profesjonalnego wykonawstwa możesz zająć się edukacją. Studenci specjalności dyrygentura chóralna oraz muzyka kościelna mają możliwość (w ramach zajęć fakultatywnych) zrealizowania przedmiotów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131).

CO NAS WYRÓŻNIA?

 1. Akademia kształci studentów na 5 wydziałach:
  • Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki,
  • Wydziale Instrumentalnym,
  • Wydziale Wokalno-Aktorskim,
  • Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej,
  • Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa. Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.
 2. Jesteśmy dumni ze studentów i naszej Auli.
  Naszą największą dumą są studenci - młodzi artyści, którzy powierzają pedagogom poznańskiej Akademii Muzycznej swoją wrażliwość mając poczucie, że Uczelnia jest odpowiednim miejscem do rozwijania ich talentów, a czas studiów - ważnym etapem edukacji, owocującym w latach ich przyszłej kariery artystycznej. Drugim, równie ważnym, powodem do dumy, jest Aula Nova ? sala koncertowa, której oddanie do użytku w październiku 2006 roku sprawiło, że Akademia, obok swojej podstawowej pracy dydaktycznej, zaczęła pełnić rolę instytucji kultury. Dzięki szerokiej ofercie repertuarowej Aula Nova stała się jednym z najistotniejszych ośrodków artystycznych Poznania. W ostatnich 5 latach w salach koncertowych Akademii, tj. w Auli Nova, Auli Akademii, Salach: Kameralnej, Prezydenckiej oraz Błękitnej, odbyło się łącznie około 700 koncertów, w których udział wzięli studenci, pedagodzy, absolwenci, zespoły kameralne, chóry, a także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, Sinfonietta, Orchestra Nova czy Orkiestra CoOperate, prezentując zróżnicowany repertuar ? od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku.
 3. Jesteśmy centrum chóralistyki, które podejmuje wiele ciekawych inicjatyw.
  Prof. Stefan Stuligrosz, Jerzy Kurczewski czy prof. Stanisław Kulczyński, to nazwiska, które znają wszyscy chórzyści i chórmistrzowie w kraju.
  Znane są też nasze inicjatywy:
  • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam w Poznaniu (odbyły się trzy edycje: wrzesień 2008, 2011, 2014),
  •  Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu (VIII edycja - listopad 2014),
  •  Międzynarodowy Festiwal Fletowy (V edycja miała miejsce w lutym 2014),
  •  Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu - współorganizacja, z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (XV edycja - październik 2016),
  • Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna - współorganizacja ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Oddział w Poznaniu (kolejna edycja - marzec 2015),
  • Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu (IV edycja odbędzie w grudniu 2014),
  •  Akademicki Konkurs Klawesynowy (IV edycja odbędzie się w grudniu 2015),
  •  Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego (XV edycja odbyła się w kwietniu 2014).

KONTAKT

www.amuz.edu.pl
tel. (61) 856 89 10 ? rektorat
fax (61) 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY