Etnologia Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Studia etnologiczne/antropologiczne I i II stopnia wpisują się obszar wiedzy z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Dzięki nim można pozyskać wiedzę oraz umiejętności o bardzo wysokiej, unikatowej użyteczności społecznej. Specjalizujemy się w badaniach współczesnych migracji oraz uwarunkowań życia społecznego i kultury społeczeństw wszystkich części Świata, w ich wymiarach lokalnym i globalnym.

DLACZEGO WARTO?

  • Nasz Instytut jest uznawany za wiodącą etnologiczną/antropologiczną placówkę akademicką w kraju, a jego pracownicy zasiadają we władzach najważniejszych naukowych gremiów krajowych, europejskich i światowych, pełnią rolę ekspertów w najbardziej znaczących instytucjach publicznych w kraju i Europie.
  • Oferujemy nowoczesne i atrakcyjne metody nauczania ukierunkowane na zdobywanie kompetencji, niezbędnych w wielu obszarach aktywności zawodowej, łączące scjentystyczne tradycje ze współczesnymi trendami w edukacji akademickiej.
  • Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną i badawczą w nowym budynku na terenie kampusu uniwersyteckiego.
  • Prowadzimy badania naukowe na wszystkich kontynentach i pracujemy na rzecz różnych społeczności lokalnych (od slumsów w Afryce po obozy dla uchodźców w Polsce).
  • Zdobywamy liczne granty, do realizacji których zapraszamy studentów. 

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Wyjątkowe – partnerskie relacje między kadrą a studentami.
  • Elastyczność studiowania uwzględniająca indywidualne preferencje naukowe studentów.
  • Nowoczesne podejście do kształcenia w zakresie studiów humanistycznych i społecznych.
  • Realizacja różnorodnych badawczych projektów wyjazdowych w Europie i na innych kontynentach.
  • Wspieranie aktywnych studentów w publikowaniu w periodykach naukowych  

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY