Filologia polska Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Studiując filologię polską, zdobędziesz wiedzę i umiejętności godne nowoczesnego humanisty. Nie tylko poznasz arcydzieła literatury (polskiej i powszechnej), nie tylko dowiesz się, jak powstał i jak się zmienia język polski, lecz także nauczysz się czytać i interpretować różne teksty kultury, budować opowieści, opisywać charaktery i emocje ? nazywać otaczający świat.

Oprócz zajęć podstawowych możesz wybrać jedną z wielu specjalności (wydawniczą, dziennikarską, przekładową, nauczycielską, logopedyczną lub inne) i stać się cenionym na rynku pracy specjalistą umiejętnie łączącym doskonałe kwalifikacje filologiczne z solidnym przygotowaniem zawodowym.

Na studiach magisterskich możesz - w ramach filologii polskiej - doskonalić swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa, wzmacniając swoje kompetencje również dzięki cennym specjalnościom czy licznym autorskim zajęciom fakultatywnym.

Studenci filologii polskiej mogą podejmować płatne staże, wypożyczyć na czas studiów laptop lub czytnik książek elektronicznych, uczestniczyć w spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami świata literatury, kultury czy biznesu. Dzięki doskonale wyposażonej bibliotece studiujący mogą korzystać z bogatego księgozbioru tradycyjnego, a także z nowoczesnych repozytoriów i internetowych baz danych.

Na aktywnych studentów czeka niemal dwadzieścia kół naukowych, które rokrocznie organizują wycieczki naukowo-badawcze, konferencje, spotkania z autorami, spektakle lub koncerty.

Filologia polska, umiejętnie łącząc tradycję z nowoczesnością, pokazuje studentom siłę dobrego humanistycznego wykształcenia nie tylko dzięki programowi studiów (nagrodzonemu przez MNiSW) czy dzięki grantom i projektom europejskim. Przede wszystkim bowiem ? dzięki rosnącej grupie absolwentów, którzy, odniósłszy rozmaite sukcesy zawodowe, chętnie współpracują z Wydziałem, współtworząc wartościowe studia dla kolejnych pokoleń.

DLACZEGO WARTO?

To przede wszystkim:

  • studia prowadzone przez wybitnych ekspertów i praktyków,
  • kilkanaście specjalności dających solidne przygotowanie do zawodu,
  • możliwość odbywania płatnego stażu, który często jest ważnym etapem na drodze do zatrudnienia (w wydawnictwach, ośrodkach kultury, mediach, szkołach, organizacjach pozarządowych etc.),
  • bogactwo oferty przedmiotów do wyboru,
  • prężnie działające koła naukowe.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  1. Jeden z najlepszych programów studiów (milion zł nagrody od MNiSW), wybitna kadra (najwyższa kategoria naukowa Wydziału A+).
  2. Projekt współfinansowany przez UE (nowatorskie pomoce naukowe, innowacje dydaktyczne, płatne staże).
  3. Niesłabnący kontakt z instytucjami kultury, zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, a także wybitnymi praktykami, pisarzami, poetami.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY