Fizyka Techniczna Politechnika Poznańska - Wydział Fizyki Technicznej

Forma studiów: stacjonarne

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Ciekawi Cię nanoinżynieria? Chcesz dołączyć do grona najlepszych badaczy? Pomożemy Ci zdobyć niezbędną wiedzę w tym zakresie. Masz przy tym do wyboru interesujące specjalności:

 • nanotechnologie i materiały funkcjonalne,
 • optyka i elektronika kwantowa,
 • symulacje komputerowe.

DLACZEGO WARTO?

Te studia to szansa na karierę w wielu dziedzinach i zawodach. To na przykład:

 • praca na stanowiskach wykorzystujących nowe materiały oraz wysoko rozwinięte technologie, mające praktyczne zastosowanie w mikroelektronice, opto­elektronice, inżynierii kwantowej, biotech­nologii i nanotechnologii,
 • praca w przedsiębiorstwach innowacyjnych łączących wiedzę nauk ścisłych i kwalifikacje inżynierskie,
 • jednostki badawczo-rozwojowe w obszarze technologii High-Tech, uczelnie wyższe i instytuty naukowe,
 • wyspecjalizowane firmy projektowe, handlowe, produkcyjne i serwisowe, gdzie dla celów diagnostycznych projektuje się oraz eksploatuje unikatową aparaturę badawczą i pomiarową,
 • banki i towarzystwa ubezpieczeniowe - w systemach informacyjnych związa­nych z prognozowaniem procesów technologicznych i ekonomicznych,
 • szkoły, placówki oświatowe (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień dydaktycznych).

CO NAS WYRÓŻNIA?

Te studia to prestiż uczelni, realizacja marzeń i dobra praca, jeśli tylko charakteryzuje Cię:

 1. ciekawość przyczyn obser­wowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skali makro i nano,
 2. zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych,
 3. zainteresowanie techniką komputerową i symulacjami komputerowymi,
 4. chęć kojarzenia w przyszłej pracy elementów wiedzy fizycznej i technicznej,
 5. dociekliwość, kreatywność.

KONTAKT

WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
60-965 Poznań,
ul. Piotrowo 3,
tel.: +48 (61) 665 3160, 665 32 00, fax: +48 (61) 665 32 01,
e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl,
www.phys.put.poznan.pl