Geoinformacja Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Kierunek studiów GEOINFORMACJA, studia pierwszego i drugiego stopnia, mieści się w obszarze nauk przyrodniczych. Zgodnie z misją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz strategią Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych kierunek GEOINFORMACJA ma za zadanie przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i kreatywnych absolwentów, którzy będą mogli działać na konkurencyjnym globalnym rynku w zakresie informacji przestrzennej. Program nauczania GEOINFORMACJI jest unikalnym połączeniem przedmiotów geoinformacyjnych, matematyczno-informatycznych i geograficznych. W efekcie kierunek kształci absolwentów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego i zdobywają umiejętności pozyskiwania, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych metod numerycznych i technik geoprzestrzennych.

DLACZEGO WARTO?

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest największym i jednym z najlepszych wydziałów geograficznych w Polsce, a ukończenie studiów na nim daje bardzo dobre perspektywy na znalezienie ciekawej pracy. GEOINFORMACJA poznańska jest pierwszym kierunkiem w Polsce, zarówno na studiach uniwersyteckich jak i politechnicznych, kształcącym specjalistów geoinformacji z tytułem zawodowym inżyniera i stopniem magistra. Studia na Wydziale stwarzają możliwość uczestnictwa studentów w projektach badawczych, w tym i międzynarodowych, łączących działania naukowo-badawcze ze sferą gospodarki i administracji.
 

CO NAS WYRÓŻNIA?

  1. GEOINFORMACJA jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin naukowych
  2. GEOINFORMACJA używa najnowszych technologii, aparatury i oprogramowania
  3. GEOINFORMACJA umożliwia uczestnictwo w projektach badawczych i aplikacyjnych

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY