Informatyka Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Interesujesz się informatyką i dziedzinami pokrewnymi? Posiadasz zdolności w kierunku logicznego myślenia i nauk ścisłych, a przy tym jesteś kreatywny? Kierunek informatyka to jedna z najlepszych opcji, by opanować dziedziny pomocne w poruszaniu się we współczesnym świecie technologii. Swoją wiedzę informatyczną możesz zastosować w wielu obszarach, a dodatkowo masz szeroki wybór specjalności. Są to:

 • gospodarka elektroniczna (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • informatyka w procesach biznesowych (studia niestacjonarne),
 • inteligentne systemy wspomagania decyzji (studia stacjonarne),
 • inżynieria komputerowa (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • software enineering - inżynieria oprogramowania (studia stacjonarne, specjalność prowadzona w j. angielskim),
 • sieci komputerowe (studia niestacjonarne),
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone (studia stacjonarne),
 • systemy informatyczne w zarządzaniu (studia stacjonarne),
 • systemy wbudowane (studia niestacjonarne),
 • systemy wbudowane i mobilne (studia stacjonarne),
 • technologie przetwarzania danych (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • technologie wytwarzania oprogramowania (studia stacjonarne i niestacjonarne).

DLACZEGO WARTO?

Po tych studiach możesz podjąć ciekawą pracę jako:

 • menadżer projektów informatycznych, menadżer zasobów informatycznych, kierownik działu informatycznego,
 • analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych (baz danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne),
 • pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego, pracownik naukowo - dydaktyczny uczelni wyższej.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Ukończenie informatyki na Politechnice Poznańskiej to prestiż. Oto potencjalne kierunki dla Twojej dalszej kariery:

 1. krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in. bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia),
 2. krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe,
 3. krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe,
 4. studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej lub wybranych uczelniach zagranicznych.

KONTAKT

WYDZIAŁ INFORMATYKI
60-965 Poznań,
ul. Piotrowo 3,
tel.: +48 (61) 665 34 27, fax: +48 (61) 665 34 21,
e-mail: office_dcf@put.poznan.pl,
www.fc.put.poznan.pl