Inżynieria biotworzyw Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Technologii Drewna

Poziom kształcenia studia I i II stopnia
Studia I stopnia stacjonarne - 7 semestrów
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.
Studia II stopnia stacjonarne - 3 semestry
tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Kierunek Inżynieria biotworzyw to oferta studiów umożlwiająca pozyskanie interdyscyplinarnego wykształcenia, wzbogacona wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie pozyskiwania biomasy oraz produkcji biotworzyw . Program tych studiów umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Poszerzenie wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna.
Student zdobywa wiedzę z zakresu recyklingu materiałowego, wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady związane z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw.

DLACZEGO WARTO?

Absolwent jest przygotowany do pracy m. in.:

 • w przedsiębiorstwach produkcji biotworzyw, przetwórstwa papierniczego oraz włókienniczego,
 • w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych, farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • w przedsiębiorstwach obrotu surowcami naturalnymi i ich recyklingu oraz w przetwórstwach biomasy, w ramach własnych firm oraz w jednostkach samorządów lokalnych,
 • w placówkach ochrony środowiska.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Te studia to prestiż!

 1. Pierwsze miejsce w rankingu uczelni rolniczych w kraju.
 2. Wysokie miejsce w rankingu: prestiż wśród pracodawców.
 3. Bogata oferta dydaktyczna, dostosowana do zainteresowań studentów oraz zapotrzebowania rynku pracy.
 4. Praktyka zawodowa umożliwiająca konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną.
 5. Program Most-AR (możliwość studiowania w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej).
 6. Organizacje studenckie, koła naukowe.
 7. Czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus.
 8. Nowoczesne laboratoria, pracownie oraz przychylna kadra doświadczonych nauczycieli akademickich.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY