Inżynieria chemiczna i procesowa Politechnika Poznańska - Wydział Technologii Chemicznej

Forma studiów: stacjonarne

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Chciałbyś wdrażać nowe technologie? Interesuje Cię praca w przemyśle spożywczym lub kosmetycznym? Tu poszerzysz wiedzę dokładnie w tym zakresie, mając do wyboru 2 specjalności:

 • inżynieria bioprocesów i biomateriałów,
 • inżynieria chemiczna.

DLACZEGO WARTO?

Te studia to szansa na karierę w wielu dziedzinach i zawodach. To na przykład:

 • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.,
 • szeroko pojęty przemysł rolno-spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny,
 • analizy teoretyczno-doświadczalne procesów technologicznych,
 • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji technicznej,
 • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii,
 • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej zatrudnienie w instytutach naukowo-badawvczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej.

CO NAS WYRÓŻNIA?

To studia to prestiż uczelni, realizacja marzeń i dobra praca, jeśli tylko masz:

 1. zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi,
 2. predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
 3. krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe,
 4. chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

KONTAKT

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
60-965 Poznań,
ul. Berdychowo 4,
tel.: +48 (61) 665 23 52, 665 23 51, fax: +48 (61) 665 28 52,
e-mail: office_dctf@put.poznan.pl,
www.fct.put.poznan.pl