Inżyniera farmaceutyczna Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Międzyuczelniane studia pierwszego stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 3,5-letnie, realizowane z Politechniką Poznańską.

Jeżeli interesujesz się projektowaniem i wytwarzaniem leków, kosmetyków czy suplementów diety oraz masz predyspozycje do pracy laboratoryjnej, do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna są najlepszym wyborem.

W trakcie 3,5 letnich studiów inżynierskich zapoznasz się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych. Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach kontroli jakości.

  • 100 lat tradycji
  • 5 szpitali klinicznych
  • 22 kierunki studiów  

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY