Kognitywistyka Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych

 

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Studia kognitywistyczne w Instytucie Psychologii UAM dostarczają wyjątkowego, spójnego zasobu wiedzy i umiejętności, który obejmuje zagadnienia sposobu funkcjonowania umysłów, narzędzi poznawczych, fundamentów komunikowania się między podmiotami (tak ludźmi, jak i maszynami), zarówno z perspektywy opisu tych zjawisk, ich podstaw neurofizjologicznych, jak i z perspektywy obliczeniowej. Studia przygotowują absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności badawczej i rozwojowej oraz do pełnienia roli konsultantów w multidyscyplinarnych zespołach wykorzystujących wiedzę i umiejętności z zakresu kognitywistyki i związanych z nią dziedzin nauki: psychologii, biologii, neuronauki, filozofii, logiki i informatyki. Studenci zdobywają kompetencje do samodzielnego i zespołowego tworzenia i wdrażania projektów wykorzystujących umiejętności z zakresu kognitywistyki, uczestnicząc w pracach interdyscyplinarnych zespołów. Nasi absolwenci pracują w branży naukowo-badawczej, IT, poradnictwie i reklamie.

DLACZEGO WARTO?

  1. Unikalny multidyscyplinarny zestaw wiedzy i umiejętności.
  2. Indywidualne podejście do każdego studenta.
  3. Udział w projektach naukowych i aplikacyjnych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Przedmiotem naszej szczególnej troski jest zapewnienie studentom możliwości integrowania multidyscyplinarnej wiedzy kognitywistycznej o charakterze akademickim w kontekście jej praktycznych zastosowań. Stąd ważne miejsce w programie studiów zajmują zajęcia o charakterze laboratoryjnym, w ramach których studenci realizują projekty związane z własnymi zainteresowaniami, zarówno o charakterze czysto naukowym, jak i aplikacyjnym. Co szczególnie ważne, wiele z tych zajęć prowadzonych jest przez specjalistów spoza środowiska akademickiego, w tym zwłaszcza przez naszych absolwentów, dzięki którym studenci zdobywają umiejętności istotne dla swego rozwoju zawodowego.

Studia kognitywistyczne w Instytucie Psychologii UAM, jako jedyne takie studia w Polsce, uzyskały w 2013 r. wyróżniającą akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY