Kompozycja i teoria muzyki oraz Dyrygentura Akademia Muzyczna w Poznaniu - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki

SPECJALNOŚCI

 • kompozycja
 • teoria muzyki
 • rytmika
 • dyrygentura symfoniczna (studia I st.)
 • dyrygentura symfoniczna i operowa (studia II st.)

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

KOMPOZYCJA

 • kształci w zakresie kompozycji (w tym: muzyki elektronicznej i komputerowej),
 • przygotowuje twórców muzyki z odpowiednim zasobem wiedzy zawodowej i wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi,
 • rozwija indywidualność i osobowość twórczą,
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).

TEORIA MUZYKI

 • kształci w pełnym zakresie teorii muzyki,
 • przygotowuje do prowadzenia pracy naukowej w oparciu o metody badawcze stosowane w naukach humanistycznych z uwzględnieniem perspektywy ogólnokulturowej,
 • przygotowuje do podjęcia pracy pedagogicznej,
 • wdraża do działalności publicystycznej (upowszechnieniowej),
 • kształci w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).

RYTMIKA

 • kształci w pełnym zakresie metody Emila Jaques-Dalcroze?a, obejmującej rytmikę, kształcenie słuchu, improwizację fortepianową i kompozycję ruchową utworów muzycznych, przygotowuje twórców w zakresie choreografii muzyki z odpowiednim zasobem wiedzy zawodowej i wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi,
 • gwarantuje uprawnienia do pracy pedagogicznej w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni, w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w ruchu amatorskim, przygotowuje do prowadzenia zajęć rytmikoterapii w lecznictwie, rehabilitacji i profilaktyce,
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).

DYRYGENTURA

 • kształci w zakresie dyrygentury symfonicznej i operowej,
 • uczy prowadzenia orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów wokalno-instrumentalnych i różnego typu zespołów instrumentalnych,
 • przygotowuje do pracy w teatrach operowych,
 • gwarantuje uprawnienia do pracy pedagogicznej,
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).

DLACZEGO WARTO?

Studia na Wydziale przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych, kościelnych
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej  w zakresie sztuki muzycznej,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • działalności w instytucjach kultury i w mediach,
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych,
 • prowadzenia zajęć z Muzyki Kościelnej w diecezjalnych i zakonnych ośrodkach kształcenia,
 • pracy muzyka kościelnego w charakterze organisty, kantora i dyrygenta.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 1. Akademia kształci studentów na 5 wydziałach:
  • Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki,
  • Wydziale Instrumentalnym,
  • Wydziale Wokalno-Aktorskim,
  • Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej,
  • Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa. Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.
 2. Jesteśmy dumni ze studentów i naszej Auli.
  Naszą największą dumą są studenci - młodzi artyści, którzy powierzają pedagogom poznańskiej Akademii Muzycznej swoją wrażliwość mając poczucie, że Uczelnia jest odpowiednim miejscem do rozwijania ich talentów, a czas studiów - ważnym etapem edukacji, owocującym w latach ich przyszłej kariery artystycznej. Drugim, równie ważnym, powodem do dumy, jest Aula Nova ? sala koncertowa, której oddanie do użytku w październiku 2006 roku sprawiło, że Akademia, obok swojej podstawowej pracy dydaktycznej, zaczęła pełnić rolę instytucji kultury. Dzięki szerokiej ofercie repertuarowej Aula Nova stała się jednym z najistotniejszych ośrodków artystycznych Poznania. W ostatnich 5 latach w salach koncertowych Akademii, tj. w Auli Nova, Auli Akademii, Salach: Kameralnej, Prezydenckiej oraz Błękitnej, odbyło się łącznie około 700 koncertów, w których udział wzięli studenci, pedagodzy, absolwenci, zespoły kameralne, chóry, a także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, Sinfonietta, Orchestra Nova czy Orkiestra CoOperate, prezentując zróżnicowany repertuar ? od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku.
 3. Jesteśmy centrum chóralistyki, które podejmuje wiele ciekawych inicjatyw.
  Prof. Stefan Stuligrosz, Jerzy Kurczewski czy prof. Stanisław Kulczyński, to nazwiska, które znają wszyscy chórzyści i chórmistrzowie w kraju.
  Znane są też nasze inicjatywy:
  • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam w Poznaniu (odbyły się trzy edycje: wrzesień 2008, 2011, 2014),
  •  Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu (VIII edycja - listopad 2014),
  •  Międzynarodowy Festiwal Fletowy (V edycja miała miejsce w lutym 2014),
  •  Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu - współorganizacja, z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (XV edycja - październik 2016),
  • Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna - współorganizacja ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Oddział w Poznaniu (kolejna edycja - marzec 2015),
  • Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu (IV edycja odbędzie w grudniu 2014),
  •  Akademicki Konkurs Klawesynowy (IV edycja odbędzie się w grudniu 2015),
  •  Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego (XV edycja odbyła się w kwietniu 2014).

KONTAKT

www.amuz.edu.pl
tel. (61) 856 89 10 ? rektorat
fax (61) 853 66 76
e-mail: amuz@amuz.edu.pl

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY