Lotnictwo i kosmonautyka Politechnika Poznańska - Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Forma studiów: stacjonarne I stopnia i niestacjonarne I stopnia

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Masz do wyboru interesujące specjalności:

 • bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem,
 • pilotaż statków powietrznych,
 • silniki lotnicze i płatowce
 • transport lotniczy.

DLACZEGO WARTO?

Te studia to gwarancja kariery po studiach w wielu dziedzinach i zawodach:

 • umiejętność bezpiecznej eksploatacji urządzeń i sprzętu lotniczego
 • zatrudnienie w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w jednostkach eksploatujących statki powietrznezatrudnienie w zakładach remontowych i realizujących zadania dla lotnictwa i kosmonautyki
 • możliwość ubiegania się o uzyskanie licencji lotniczych nadawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego uznawanych na obszarze całej Unii Europejskiej
 • zatrudnienie w portach lotniczych
 • praca na stanowisku technika lotniczego w bazach lotniczych
 • praca w biurach konstrukcyjnych
 • zatrudnienie w charakterze specjalisty do obsługi naziemnej lotnisk

CO NAS WYRÓŻNIA?

Te studia to prestiż uczelni, realizacja marzeń i dobra praca, jeśli tylko charakteryzuje Cię:

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską,
 • umiejętność przenoszenia nowoczesnej technologii lotniczej do innych gałęzi przemysłu,
 • zainteresowanie nowoczesną techniką lotniczą.

KONTAKT

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU
60-965 Poznań,
ul. Piotrowo 3,
tel.: +48 (61) 665 2357, fax: +48 (61) 665 24 02
e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl,
www.fwmt.put.poznan.pl