Technologie komputerowe Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Fizyki

Kierunek inżynierski (7 semestrów)

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

W ramach studiów studenci mają możliwość nabycia specjalistycznej wiedzy w ramach 4 ścieżek edukacyjnych:

 • Technologie internetowe - poznasz architekturę Internetu, akademicki kurs marketingu internetowego, zarządzania płatnymi kampaniami reklamowymi, problemy związane z użytecznością i optymalizacją stron www itp.,
 • Pomiary i sterowanie - ścieżka obejmuje teorię informacji i transmisji, zasady sterowania na odległość, wprowadzi Cię do programowania różnych urządzeń mobilnych zarówno terminali typu smartphone czy tablet, jak i urządzeń transmisyjnych M2M przy wykorzystaniu takich systemów operacyjnych jak Android, Nokia Windows Phone oraz Symbian,
 • Sieci i teleinformatyka - poznasz zasady działania systemów i sieci telekomunikacyjnych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, moduł dotyczy szerokiego spojrzenia na dziedzinę telekomunikacji, nauczysz się, jak budować sieci komputerowe ? przewodowe i bezprzewodowe, a korzystając z technologii wirtualizacji będziesz tworzył własne sieci i czuwał nad ich bezpieczeństwem,
 • Programowanie - poznasz współczesne języki i systemy programistyczne, zasady budowania baz danych, tworzenie zespołowych projektów, nauczysz się wykorzystania grafiki i multimediów w tworzeniu aplikacji i gier.
 • Po ukończeniu studiów możecie zostać:

  • inżynierami systemów ICT (zarządzanie infrastrukturą serwerów, urządzeniami pamięci masowych, eksploatacja i utrzymanie sieci komputerowych i teletransmisyjnych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, administrowanie systemami operacyjnymi Windows i rodziny Unix),
  • programistami (języki C++, C#, Java; notacje UML, BPMN),
  • projektantami portali, stron, aplikacji i usług internetowych,
  • analitykami i projektantami baz danych (Oracle, DB2, mySQL),
  • elektronikami projektującymi i serwisującymi mikroprocesorowe układy sterowania czy pomiarowe,
  • projektantami systemów decyzyjnych i zarządczych,
  • specjalistami od internetowego marketingu i handlu elektronicznego (e-commerce, m-commerce),
  • administratorami i projektantami sieci transmisyjnych oraz komputerowych systemów typu mainframe, rozproszonych, wirtualizowanych, opartych na przetwarzaniu w ?chmurze? czy na klastrach,
  • wdrożeniowcami platform i systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami (CRM, ERP, BI, SCM itp.),
  • automatykami wykorzystującymi rozwiązania elektroniczne do (tele)monitoringu, (tele)sterowania i zarządzania urządzeniami, systemami oraz procesami,
  • projektantami i programistami gier komputerowych wykorzystujących animacje i wizualizacje,
  • audytorami systemów i sieci komputerowych oceniającymi wydajność, bezpieczeństwo oraz ergonomię,
  • programistami aplikacji na urządzenia przenośnych,
  • projektantami usług telekomunikacyjnych w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych i ruchomych 2G/3G/4G,
  • pracownikami przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług IT,
  • analitykami i projektantami hurtowni danych, np. na potrzeby instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych,
  • przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą w dziedzinie technologii komputowych i informatycznych.

DLACZEGO WARTO?

Przede wszystkim uzyskasz zawód należący obecnie do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Poza tym:

 • studiować będziesz na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego, a dzięki bogatemu wyposażeniu laboratoriów i pracowni masz szansę na poznawanie tajników najnowszych technologii (posiadamy doskonale wyposażoną pracownię komputerową, pracownię elektroniki cyfrowej, pracownię urządzeń mobilnych, dwie pracownie fizyczne),
 • wiedzę przekazywać Ci będzie znakomita kadra o bogatym doświadczeniu naukowym i praktycznym (Wydział Fizyki posiada najwyższą kategorię naukową określoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
 • uzyskasz tytuł inżyniera renomowanej uczelni państwowej (UAM od lat plasuje się w ścisłej czołówce rankingów wyższych uczelni przygotowywanych przez organizacje krajowe, ale także międzynarodowe),
 • będziesz mieć możliwość odbywania części studiów na uczelniach europejskich w ramach programów międzynarodowych (Tempus, Socrates, Erasmus+),
 • masz szanse uczestniczyć w ciekawych projektach wdrożeniowych w ramach konkursów organizowanych przez międzynarodowe korporacje (Microsoft, Google, IBM), jak i odbywać praktyki studenckie w przedsiębiorstwach branży nowych technologii.

CO NAS WYRÓŻNIA?

 1. W ramach programu Technologie handlu elektronicznego E-Commerce, studenci Technologii Komputerowych znaleźli się w czterokrotnie w światowym finale oraz Top 5 Europy międzynarodowego konkursu Google Online Marketing Challenge.
 2. W tym roku nasz pracownik dr Wojciech Czart, przygotowujący studentów w ramach zajęć prowadzonych na Wydziale Fizyki, został zaproszony do jury tego jednego z największych na świecie konkursów (The Global Academic Panel).
 3. O wysokim prestiżu naszego Wydziału świadczy ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obecność na liście 25 najlepszych wydziałów w Polsce, zespół doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie sami działają na rynku informatycznym.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY