Towaroznawstwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Wydział Towaroznawstwa

Towaroznawstwo to kierunek dla tych, którzy chcą w przyszłości zająć się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Na tym kierunku poznasz właściwości towarów, metody ich badania i oceny, czynniki, zjawiska i procesy rzutujące na jakość i wartość użytkową. Jako kierunek studiów towaroznawstwo oferuje zdobywanie zarówno wiedzy ekonomicznej, jak i laboratoryjno-chemicznej.

Od II roku studiów można kształcić się na jednej spośród niżej wymienionych specjalności na tym kierunku: menedżer produktu, menedżer produktów kosmetycznych, kształtowanie jakości produktów przemysłowych, kształtowanie jakości produktów spożywczych, design i komercjalizacja produktu, zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, opakowalnictwo.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  • małe, średnie i duże firmy (działy badawczo-rozwojowe, działy ekozarządzania, działy ochrony środowiska)
  • jednostki i laboratoria certyfikujące jakość produktów
  • działy jakości (ISO 14000)
  • firmy konsultingowe
  • banki kredytujące inwestycje ekologiczne
  • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko
  • jednostki rządowe.

KONTAKT

Dział Marketingu
Tel. 61 856 91 91
E-mail: kandydaci@ue.poznan.pl

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY