Transport Politechnika Poznańska - Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Masz zdolności organizacyjne? Uważasz, że kierowanie przedsiębiorstwem transportowym to pomysł na karierę? Tu będziesz zdobywać wiedzę z tych zakresów, mając do wyboru następujące specjalności:

 • ekologia transportu,
 • inżynieria transportu rurociągowego,
 • logistyka transportu,
 • transport drogowy,
 • transport lotniczy,
 • transport szynowy,
 • transport żywności.

DLACZEGO WARTO?

Po tych studiach możesz łatwo zdobyć zatrudnienie:

 • w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu,
 • w bazach transportowych wchodzących w skład przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki,
 • w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • przy kierowaniu przedsiębiorstwami transportowymi lub innymi przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu,
 • przy organizowaniu i zarządzaniu działalnością przedsiębiorstw transportu drogowego i szynowego,
 • w nadzorze procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych,
 • przy projektowaniu systemów transportowych i w charakterze specjalisty do obsługi naziemnej lotnisk.

CO NAS WYRÓŻNIA?

To studia to prestiż uczelni i dobra praca, jeśli tylko masz:

 1. zainteresowanie przedmiotami ścisłymi,
 2. zdolności organizacyjne.

KONTAKT

WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU
60-965 Poznań,
ul. Piotrowo 3,
tel.: +48 (61) 665 23 57 - studia stacjonarne, 665 23 56 - studia niestacjonarne. fax: +48 (61) 665 24 02,
e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl,
www.fwmt.put.poznan.pl