Zarządzanie państwem Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

W ramach kierunku oferujemy 3 specjalności: administracja publiczna, zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej oraz zarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej, z których każda koncentruje się na innym aspekcie zarządzania w sektorze publicznym.

Największą zaletą oferowanych studiów jest łączenie zajęć w uniwersyteckich salach z zajęciami praktycznymi w urzędach, instytucjach publicznych oraz innych organizacjach. W trakcie całego drugiego i trzeciego roku, w trzy dni każdego tygodnia od października do czerwca zajęcia będą odbywać się w siedzibie Wydziału, a w pozostałe dwa dni tygodnia organizowane będą praktyki w wybranej przez studenta instytucji. Zaletą takiej organizacji procesu nauczania jest systematyczne i rozłożone na dwa semestry kształcenie w zakresie umiejętności praktycznych.

Zwiększenie wymiaru zajęć praktycznych pozwoliło na zmniejszenie liczby zajęć teoretycznych. Ponadto związanie w dużym wymiarze czasowym studenta z instytucją, w której odbywa on praktykę, zwiększa jego szanse na zatrudnienie w niej po zakończeniu studiów. Dodatkową korzyścią z odbywania zajęć praktycznych w roku akademickim, są wolne od praktyk miesiące letnie, które można wykorzystać na wakacyjną pracę lub wyjazd. Zajęcia w ramach kierunku prowadzone są zarówno przez grono wybitnych specjalistów z dziedziny zarządzania, marketingu, public relations, politologii, ekonomii, prawa i innych dyscyplin naukowych, jaki i praktyków, którzy na co dzień pracują w instytucjach państwowych, administracji publicznej, instytucjach europejskich, firmach doradczych oraz służbach powołanych do zapewniania bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach. Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, na zajęciach pokazują oni praktyczny wymiar wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia.

DLACZEGO WARTO?

To przede wszystkim:

  • Zgłębienie tajników funkcjonowania instytucji rządowych, samorządowych i społecznych.
  • Możliwość studiowania za granicą w ramach programu Erasmus+.
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów i kierowania organizacją, a także umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
  • Zdobycie realnych umiejętności w trakcie realizacji rozbudowanego programu praktyk w sektorze publicznym.
  • Po ukończeniu studiów możliwość podjęcia pracy na wszystkich szczeblach administracji państwowej m.in. w Kancelarii Premiera, Prezydenta RP, Sejmu, ale także w mediach, czy w fundacjach.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  1. Program Erasmus+ umożliwiający studiowanie lub odbycie praktyki zawodowej za granicą.
  2. Współpraca z służbami i organami państwowymi ? prowadzenie zajęć przez praktyków.
  3. Gwarancja dwuletniej praktyki zawodowej.

 

 

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY