Zdrowie publiczne Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Poziom kształcenia
studia I stopnia stacjonarne, 3-letnie
Studia II stopnia stacjonarne, 2-letnie
niestacjonarne, 2-letnie, płatne

 

Czy wiesz, że opieka zdrowotna to nie tylko lecznictwo, lecz złożony proces zarządzania i profilaktyki? Studia z zakresu zdrowia publicznego to bogaty program zajęć, na których poznasz, jak służba zdrowia funkcjonuje od wewnątrz i posiądziesz szerokie kompetencje z zakresu zarządzania.

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Studiując na Zdrowiu Publicznym zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, procesów społecznych, aspektów ekonomicznych oraz zarządzania ludźmi i organizacjami. Czeka na Ciebie możliwość wyboru wśród sześciu specjalizacji: Zarządzania w opiece zdrowotnej, Promocji zdrowia, Monitorowania badań klinicznych, Komunikacji społecznej w ochronie zdrowia, Kodowania i klasyfikacji procedur medycznych oraz Opiekuna osoby starszej. Dzięki temu, damy Ci możliwość dopasowania programu do Twoich zainteresowań i precyzyjnego określenia przyszłej ścieżki zawodowej, tak by spełniła Twoje oczekiwania.

DLACZEGO WARTO?

Zastanawiasz się co po studiach? Bez obaw, absolwenci Zdrowia Publicznego to osoby zarządzające placówkami medycznymi, prowadzące usługi konsultingu promocji zdrowia, kierownicy rządowych projektów zdrowotnych, koordynatorzy i kontrolerzy międzynarodowych badań klinicznych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ZDROWIE PUBLICZNE NA UMP?

Masz aż 7 powodów!

  1. Szeroki zakres możliwych specjalizacji.
  2. Atrakcyjne perspektywy zawodowe w różnych gałęziach gospodarki.
  3. Nabywanie kompetencji kierowniczych.
  4. Bogata oferta praktyk zawodowych.
  5. Specjalistyczna kadra naukowa.
  6. Interdyscyplinarny program nauczania.
  7. Międzynarodowe standardy kształcenia.

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o warunkach i limitach przyjęć na rok akademicki 2018/2019

SZCZEGÓŁY