Collegium Da Vinci

Po tej uczelni - w zależności od Twoich zainteresowań - możesz zaistnieć w świecie marketingu, kreatywnego zarządzania, a nawet informatyki. Grunt humanistyczny, na którym wyrosła uczelnia, stanowi bazę dla wielu różnych kierunków kształcenia.

  • O wysokim poziomie nauczania najlepiej świadczą sukcesy studentów, absolwentów i pracowników uczelni.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • Collegium Da Vinci jest jedną z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Od 20 lat z powodzeniem działa na polskim rynku edukacyjnym. CDV stawia na ciekawość, która jest najpotężniejszą cechą ludzką, popychającą ludzi do ciągłego rozwoju. Collegium Da Vinci oferuje przyszłym studentom nowoczesne kierunki studiów: mediaworking, doradztwo i coaching, zarządzanie kreatywne, urban management, edukację prorozwojową grafikę i informatykę (w języku angielskim i polskim). CDV to miejsce, w którym studenci z ciekawością i pasją zdobywają wiedzę i od razu sprawdzają ją w praktyce. Zarówno studenci, absolwenci, jak i pracownicy to osoby nie tylko ciekawe świata, ale w pozytywny sposób wpływające na swoje otoczenie. Collegium Da Vinci to uczelnia ludzi ciekawych!
  • Informacja o kierunkach:
    www.cdv.pl/rekrutacja.html
    (61) 271 1010