Uniwersytet Ekonomiczny

niwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Jako placówka naukowo-dydaktyczna posiada w swojej ofercie 16 kierunków studiów (12 w j. polskim i 4 w j. angielskim), mieszczących się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, zarządzaniu i towaroznawstwie. Każdemu spośród 11 tysięcy studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego w oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Ok. 500 nauczycieli akademickich ? ludzi pełnych pasji, zaangażowania i otwartości, na co dzień dzieli się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej Uczelni. Spośród absolwentów UEP rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.

 

 • W zestawieniu uczelni ekonomicznych Rankingu Uczelni Akademickich 2017
  przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” UEP zajął II miejsce
  wśród uczelni publicznych, natomiast w Rankingu Kierunków Studiów,
  obejmującym 68 główne kierunki studiów realizowanych na polskich uczelniach
  wyższych wyróżniono: Ekonomię, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. W
  Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2016 Sedlak&Sedlak zarobki naszych absolwentów ma
  II miejscu wśród uczelni ekonomicznych. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu utrzymał
  pozycję w międzynarodowym rankingu Eduniversal w kategorii „Top Business School with
  significant international influence” (4 palmy). Tytuł „Top Business School” przyznawany jest
  200 najlepszym uczelniom na świecie.
 • Prawie 11 tys. studentów
 • Kadrę dydaktyczną uczelni tworzy blisko 500 pracowników, a tradycje uczelni sięgają 1926 roku.
 • 5 wydziałów z dużym wyborem kierunków!
WYDZIAŁ DANE KONTAKTOWE
Wydział Ekonomii al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 92 33
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/
Wydział Gospodarki Międzynarodowej al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 92 55
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej,c21/
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 93 76
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-informatyki-i-gospodarki-elektronicznej,c22/
Wydział Towaroznawstwa al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 92 14
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-towaroznawstwa,c23/
Wydział Zarządzania al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 854 33 95
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-zarzadzania,c20/