Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości

W tej uczelni możesz studiować zarządzanie lub administrację na studiach I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), niestacjonarne (zaoczne), niestacjonarne na odległość (e-learning) lub stacjonarne. Zarówno na zarządzaniu, jaki i na administracji uczelnia oferuje różne specjalności kierunkowe, więc bez trudu znajdziesz zawód dla siebie.

  • Pierwsze w Polsce studia z certyfikatem PMI Global R.E.P.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • Przez 22 lata uczelnia wykształciła 37 tys. absolwentów, których wiedzę i umiejętności potwierdzają pracodawcy. Dziś uczelnia to synonim stabilności i wysokiego poziomu nauczania. WSZiB w Poznaniu od 2000 r. ma własny, nowoczesny budynek dydaktyczny i administracyjny z rektoratem, dziekanatami i biblioteką przy ul. Roboczej 4.
  • Informacja o kierunkach:
    rekrutacja@wszib.poznan.pl
    tel. (61) 835 1511