Wyższa Szkoła Handlu i Usług

WSHiU to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego.

W 1997 roku powołało ją środowisko poznańskich kupców. Fakt powołania Wyższej Szkoły Handlu i Usług przez ludzi związanych z działalnością gospodarczą w znacznym stopniu rzutuję na jej misję. Uczelnia utrzymuje ścisły związek z praktyką gospodarczą, traktując to jako nieodzowny element kształcenia. Absolwenci naszej szkoły wyższej stanowią najniższy odsetek bezrobotnych spośród osób, które ukończyły wyższe uczelnie w Wielkopolsce ( według badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu). Uczelnia kształci na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja, Bezpieczeństwo Narodowe i na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

  • II miejsce w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. „ Uczelnia Warta Wyboru 2015 ”
    oraz tytuł ,, Najbardziej Kreatywna Uczelnia”
  • Uczelnia niepubliczna.
  • WSHiU posiada kartę ERASMUSA nadaną przez Komisję Europejską i bierze aktywny udział w Funduszu Stypendialnym Szkoleniowym (zw. Funduszem Norweskim). Studenci WSHiU mogą przez semestr lub dwa studiować wybrane przez siebie przedmioty na terenie Niemiec, Norwegii, Portugalii, Węgier, Ukrainy i Turcji. Na studia za granicą studenci otrzymują stypendium. Studenci mają także możliwość odbycia w czasie wakacji 3-miesięcznych praktyk zagranicznych. Do dyspozycji mają tak urokliwe miejsca jak wyspy Cypr, Kreta.
  • Informacja o kierunkach:
    rekrutacja@akademiakupiecka.pl
    tel. (61) 843 4796

Kontakt:

ul 28 Czerwca 1956 r. 217/219,
61-485 Poznań
tel.: 61-843-47-96, 505-845-771