Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Na naszej uczelni największym zainteresowaniem cieszy się specjalność Hotelarstwo i Gastronomia w ramach kierunku Turystyka i Rekreacja. W jej ramach prowadzone są zajęcia z:
- nauki o żywności i żywieniu
- technologii produkcji potraw
- usług hotelarsko-gastronomicznych
- zarządzania hotelami i restauracjami

Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi. Każdy student odbywa krajowe praktyki zawodowe i ma możliwość wyjazdu na staże zagraniczne, które dostarczają wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy zawodzie kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami.  

 • Uczelnia pod Patronatem Międzynarodowego Instytutu Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii w Lozannie.
  Ósme miejsce w światowym rankingu szkół hotelarskich oraz piąte miejsce w krajowym rankingu szkół hotelarskich i turystycznych czasopisma "Wiadomości Turystyczne".
  Absolwentami naszej uczelni są m.in. dyrektorzy hoteli Krzysztof Dubrow oraz Monika Krzeszowiec, a także szefowie kuchni Robert Sowa, Wojciech Pasikowski, Bożena Sikoń czy Grzegorz Kazubski.
 • Uczelnia niepubliczna.
 • Wszystkim studentom zapewnimy trzymiesięczne praktyczki zagraniczne, gwarantując mieszkanie, wyżywienie, przelot oraz stypendium.
  Współpracujemy tylko z renomowanymi obiektami w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Francji, Grecji, Hiszpanii, USA, Niemczech, we Włoszech, na Cyprze oraz w Szwajcarii.
 • Informacja o kierunkach:
  wshig@wshig.poznan.pl
  tel. (61) 87 11530