Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to wiodąca uczelnia rolnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce naszego uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uczelnia posiada ponad 100 patentów na wynalazki, praw wyłącznych do wzorów użytkowych i przemysłowych oraz 9 praw do odmian roślin.

Galeria

Czy wiesz, że...

Uczelnia może pochwalić się licznymi sukcesami, m.in.:

  • Czołowe miejsce wśród uczelni rolniczych w Polsce (3 miejsce) w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021.
  • Kierunek zootechnika nr jeden w Polsce.
  • Wysokie pozycje pozostałych kierunków UPP w Rankingu Studiów Perspektywy 2021 UPP.
  • Medalowe miejsca studentów UPP podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych 2021.
  • Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020 dla Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.
  • Kierunki rolnictwo i leśnictwo wśród najlepszych w rankingu QS WORLD UNIVERSITY 2021.

Wyróżniki uczelni:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Bogata oferta kół naukowych
  • Wsparcie w podjęciu pierwszej pracy
Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
6 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
25 kierunków (25 kół naukowych)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
7713 studentów
Dojazd

Dział Studiów i Spraw Studenckich

tel. 61 848 70 09-11

www.up.poznan.pl

e-mail: dsiss@up.poznan.pl

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne