Akademia Muzyczna  
im. I. J. Paderewskiego

Oferta edukacyjna Akademii obejmuje 56 specjalności - oto kilka przykładów: kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura symfoniczno-operowa, gra na instrumentach: fortepian, klawesyn, organy, akordeon, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja, wokalistyka jazzowa i estradowa, gra na instrumentach historycznych: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, violone, kontrabas wiedeński, lutnia, flet traverso, obój barokowy, fagot barokowy, trąbka naturalna, róg naturalny oraz dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna, muzyka kościelna i gra na instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara, lutnictwo artystyczne.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Tu studiują osoby pragnące dogłębnie poznać wszystkie najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Politechnika Poznańska

Tu studiują osoby, które w przyszłości chcą być inżynierami, doskonałymi specjalistami różnych nauk technicznych, projektantami oraz naukowcami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu

Na uczelni można studiować malarstwo, fotografię, architekturę wnętrz czy innowacyjne kierunki jak animację, projektowanie mebla i design krajobrazu. Natomiast studia teoretyczne oferują studiowanie edukacji artystycznej czy kuratorstwa i teorii sztuk.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego

Jesteśmy jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Od niemal wieku kształcimy specjalistów, którzy niosą pomoc potrzebującym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uniwersytet Ekonomiczny

niwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Jako placówka naukowo-dydaktyczna posiada w swojej ofercie 16 kierunków studiów (12 w j. polskim i 4 w j. angielskim), mieszczących się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, zarządzaniu i towaroznawstwie. Każdemu spośród 11 tysięcy studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego w oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Ok. 500 nauczycieli akademickich ? ludzi pełnych pasji, zaangażowania i otwartości, na co dzień dzieli się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej Uczelni. Spośród absolwentów UEP rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Akademia Wychowania Fizycznego im.E.Piaseckiego

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu to najstarsza akademia wychowania fizycznego w Polsce. To miejsce z profesjonalną kadrą naukową, rozbudowaną bazą dydaktyczno-sportową, w którym studenci tworzą wspaniałą i niepowtarzalną atmosferę. Ulokowane jest w samym centrum Poznania, w pobliżu Starego Browaru i terenów rekreacyjnych nad Wartą. Tu prowadzone są zajęcia z trenerami światowych gwiazd sportu, wykładowcami z wieloletnim stażem naukowym oraz młodymi dydaktykami.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uniwersytet Przyrodniczy

Uznanie Prestiż Przyszłość To tradycja i nowoczesność, doskonała baza dydaktyczna, bogata oferta edukacyjna.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu

Chce kształcić przyszłych ludzi sukcesu, pomagać im rozwijać ich umiejętności oraz wspierać w efektywnym kształtowaniu własnej kariery.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

School of Form - katedra wzornictwa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, wydział zamiejscowy w Poznaniu SWPS

School of Form prowadzi 3,5-roczne studia stacjonarne na kierunku wzornictwo, po których ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.  Jeżeli macie ochotę zmieniać świat, poprawiać jakość życia, rozumieć i odpowiadać na ludzkie potrzeby, to School of Form czeka na Was.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu prowadzi studia z zakresu psychologii, wzornictwa i prawa. Dydaktycy kładą nacisk na nowoczesne podejście do kształcenia. Przygotowując programy studiów, korzystają z wyników najnowszych badań oraz doświadczeń przedstawicieli biznesu. Efektem tych działań jest m.in. nowatorski program wzornictwa ? School of Form ? uznany przez MNiSW za najbardziej innowacyjny w Polsce.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bankowa

To wielka marka wśród ekonomicznych i biznesowych uczelni niepublicznych. Jej wyróżnikiem jest współpraca z biznesem, wiedza przekazywana studentom poprzez zajęcia z praktykami biznesu oraz oferta dostosowana do rynku pracy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Uczelnia, która od ponad dekady kształci specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. W ofercie edukacyjnej znajdują się studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oraz kursy i szkolenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej (Uni-Terra)

Jeśli interesuje Cię zdobycie kompetencji w zakresie pracy społecznej lub pedagogiki specjalnej, a jednocześnie chcesz, by Twoja praca miała sens, to studia dla Ciebie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. Kazimiery Milanowskiej

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii to najlepsza uczelnia niepubliczna o profilu medycznym w Wielkopolsce.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

WSHiU to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez niezależną organizację samorządu gospodarczego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

Na naszej uczelni największym zainteresowaniem cieszy się specjalność Hotelarstwo i Gastronomia w ramach kierunku Turystyka i Rekreacja. W jej ramach prowadzone są zajęcia z:
- nauki o żywności i żywieniu
- technologii produkcji potraw
- usług hotelarsko-gastronomicznych
- zarządzania hotelami i restauracjami

Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi. Każdy student odbywa krajowe praktyki zawodowe i ma możliwość wyjazdu na staże zagraniczne, które dostarczają wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy zawodzie kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami.  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Uczelnia, która przyciąga wszystkich, którzy chcą opanować języki obce, dając jednocześnie możliwość pracy za granicami naszego kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Komunikacji
i Zarządzania

Naszej uczelni przyświeca idea praktyczności. Staramy się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i rzeczywistych umiejętności. Zapewniamy im maksimum wsparcia przy rozwijaniu własnych zainteresowań.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna, od 15 lat kształcąca specjalistów dla sektorów logistyki, spedycji i transportu. Ze względu na specjalistyczny charakter kształcenia, Wyższa Szkoła Logistyki od początków swojego istnienia współpracuje z wiodącymi w branży przedsiębiorstwami. Blisko 40 najważniejszych firm z sektora TSL bierze udział w opracowywaniu programów kształcenia, obejmuje patronat nad poszczególnymi specjalnościami, angażuje się w dydaktykę, rekrutuje spośród studentów WSL stażystów i pracowników. Założycielem i partnerem merytorycznym uczelni jest Instytut Logistyki i Magazynowania - czołowy instytut badawczy, realizujący funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Współpraca z najważniejszymi organizacjami logistycznymi i podmiotami gospodarczymi sprawia, że takiego zaplecza i wsparcia logistycznego nie ma żadna inna uczelnia w kraju, a studenci WSL mają otwarte drzwi do kariery zawodowej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Collegium Da Vinci

Po tej uczelni - w zależności od Twoich zainteresowań - możesz zaistnieć w świecie marketingu, kreatywnego zarządzania, a nawet informatyki. Grunt humanistyczny, na którym wyrosła uczelnia, stanowi bazę dla wielu różnych kierunków kształcenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Pedagogiki
i Administracji

Jeśli interesuje Cię kariera w urzędach i instytucjach zaufania publicznego, ta uczelnia jest dla Ciebie. Oferuje jednak różne kierunki kształcenia, warto więc zapoznać się z całą ofertą.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna "Kadry dla Europy"

Uczelnia przygotowuje swoich studentów do życia i pracy w świecie szybkich przemian społecznych i gospodarczych, rozwoju nowych technologii i form komunikacji.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

WSUS jest nowoczesną uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Kształcenie w ramach wąskich specjalizacji, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości

W tej uczelni możesz studiować zarządzanie lub administrację na studiach I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), niestacjonarne (zaoczne), niestacjonarne na odległość (e-learning) lub stacjonarne. Zarówno na zarządzaniu, jaki i na administracji uczelnia oferuje różne specjalności kierunkowe, więc bez trudu znajdziesz zawód dla siebie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody
i Edukacji

Jeśli chcesz się zajmować kosmetologią lub dietetyką, możesz postawić na tę uczelnię. Dodatkowo oferuje ona kursy i szkolenia, które są nastawione na pogłębianie umiejętności z zakresu zdrowia, urody i edukacji.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ