Akademia Muzyczna  
Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu

Oferta edukacyjna Akademii obejmuje około 60 specjalności - oto kilka przykładów: kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura symfoniczno-operowa, gra na instrumentach: fortepian, klawesyn, organy, akordeon, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja, wokalistyka jazzowa i estradowa, gra na instrumentach historycznych: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, violone, kontrabas wiedeński, lutnia, flet traverso, obój barokowy, fagot barokowy, trąbka naturalna, róg naturalny oraz dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna, muzyka kościelna i gra na instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara, lutnictwo artystyczne.

SPECJALNOŚCI

Oferta edukacyjna Akademii obejmuje około 60 specjalności – oto kilka przykładów: kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura symfoniczno-operowa, gra na instrumentach: fortepian, klawesyn, organy, akordeon, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja, wokalistyka jazzowa i estradowa, gra na instrumentach historycznych: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, violone, kontrabas wiedeński, lutnia, flet traverso, obój barokowy,
fagot barokowy, trąbka naturalna, róg naturalny oraz dyrygentura chóralna, edukacja muzyczna, muzyka kościelna i gra na instrumentach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara, lutnictwo artystyczne.
Kierunki cieszące się największym zainteresowaniem wśród absolwentów średnich szkół muzycznych:

A) jazz i muzyka estradowa na Wydziale Instrumentalnym
specjalności:
Gra na instrumencie w zakresie muzyki jazzowej i estradowej – fortepian, saksofon, trąbka, puzon, kontrabas, gitara basowa, gitara, perkusja

 • kształci w kierunku wirtuozowskim i zespołowym,
 • przygotowuje do samodzielnego tworzenia i wykonywania muzyki improwizowanej i estradowej,
 • rozwija indywidualność i osobowość twórczą,
 • kształci umiejętności w zakresie organizacji życia muzycznego i promocji kultury (muzyki).

B) wokalistyka na Wydziale Wokalno-Aktorskim

 • kształci artystów w zakresie wokalno-aktorskim,
 • przygotowuje do pracy solistycznej w teatrach operowych i muzycznych oraz estradowej w zakresie muzyki kantatowo-oratoryjnej i pieśniarskiej,
 • daje umiejętności w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).
   

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Strukturę Akademii tworzy pięć wydziałów:
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki w ramach którego działają:

 • Katedra Kompozycji
 • Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej
 • Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej
 • Katedra Teorii Muzyki
 • Studio Muzyki Elektroakustycznej
 • Pracownia Psychologii Muzyki
 • Sekcja Fortepianu

Wydział Instrumentalny w ramach którego działają:

 • Katedra Fortepianu, Organów i Akordeonu
 • Katedra Instrumentów Dętych
 • Zakład Perkusji
 • Katedra Jazzu
 • Zakład Instrumentów Historycznych
 • Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Wydział Wokalno-Aktorski w ramach którego działają:

 • Katedra Wokalistyki
 • Zakład Pieśni i Kameralistyki Wokalnej
 • Zakład Muzyki Operowej

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w ramach którego działają:

 • Katedra Chóralistyki
 • Katedra Edukacji Muzycznej
 • Zakład Muzyki Kościelnej
 • Zakład Emisji Głosu

Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa w ramach którego działają:

 • Katedra Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary
 • Katedra Lutnictwa – jedyna w Polsce
 • Katedra Kameralistyki

Akademia prowadzi:
1. studia stacjonarne I stopnia – trzyletnie lub czteroletnie licencjackie (6 lub 8 semestrów), kończące się uzyskaniem tytułu licencjata,
2. studia stacjonarne II stopnia – dwuletnie magisterskie (4 semestry), kończące się uzyskaniem tytułu magistra sztuki,
3. studia stacjonarne  III stopnia w dyscyplinie instrumentalistyka, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki
– trzyletnie doktoranckie (6 semestrów), kończące się otwarciem przewodu doktorskiego,
Uczelnia jako jedyna w Polsce prowadzi studia w specjalności lutnictwo artystyczne na Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa. Uczelnia przygotowuje do podjęcia pracy pedagogicznej oraz kształci w zakresie menedżerstwa i promocji kultury (muzyki).

DLACZEGO WARTO?

Historia Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu sięga 1920 roku – od 96 lat jesteśmy uczelnią szczycącą się kadrą pedagogiczną, którą tworzyły i tworzą znakomite postaci polskiego środowiska muzycznego. Akademia jest jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu lutnictwa.
Jesteśmy kolebką polskiej szkoły wiolinistycznej, m.in. poprzez osobę prof. Jadwigi Kaliszewskiej i jej absolwentów – wybitnych pedagogów skrzypiec, którzy kształcą kolejne pokolenia skrzypków. Stanowimy centrum polskiej chóralistyki – prof. Stefan Stuligrosz, Jerzy Kurczewski czy prof. Stanisław Kulczyński, to nazwiska, które znają wszyscy chórzyści w kraju.
Aktywnie współpracujemy z uczelniami z zagranicznymi, z ponad 100 w ramach programu Erasmus. Współpracujemy również z kluczowymi instytucjami kultury Poznania, m.in. z Filharmonią Poznańską im. T. Szeligowskiego, Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki, Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim, Centrum Kultury „Zamek” oraz Estradą Poznańską, a także realizujemy projekty przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Urzędu Miasta Poznania. Chętnie angażujemy się w projekty mające na celu popularyzację muzyki, jak również promocję Polski i Wielkopolski w Europie i na świecie.
Od roku akademickiego 2006/2007 dysponujemy nowym obiektem Aulą Nova, w której znajdują się: klimatyzowana sala koncertowa z widownią na 524 osoby (sala ta wyposażona jest w organy firmy A. Schuke z Poczdamu, dwa fortepiany koncertowe firmy Steinway i Yamaha), Studio Nagrań, dysponujące wysokiej klasy aparaturą cyfrową, umożliwiającą m.in. nagrywanie płyt i profesjonalne dokumentowanie działalności koncertowej Akademii, Sala Błękitna – sala prób uczelnianego Big Bandu, służąca również jako miejsce koncertów kameralnych oraz Studio Muzyki Elektroakustycznej, wyposażone w sprzęt najnowszej generacji, służący procesowi tworzenia i zapisu muzyki.
Poznańska Akademia Muzyczna jest idealnym miejscem do rozwijania muzycznych pasji i kreatywnego samodoskonalenia młodych artystów, a czas studiów – ważnym etapem w edukacji, owocującym w kolejnych latach ich kariery artystycznej.
 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Naszą największą dumą są studenci – młodzi artyści, którzy powierzają pedagogom poznańskiej Akademii Muzycznej swoją wrażliwość mając poczucie, że Uczelnia jest odpowiednim miejscem do rozwijania ich talentów, a czas studiów – ważnym etapem edukacji, owocującym w latach ich przyszłej kariery artystycznej. Drugim, równie ważnym, powodem do dumy, jest Aula Nova – sala koncertowa, której oddanie do użytku w październiku 2006 roku sprawiło, że Akademia, obok swojej podstawowej pracy dydaktycznej, zaczęła pełnić rolę instytucji kultury. Dzięki szerokiej ofercie repertuarowej Aula Nova stała się jednym z najistotniejszych ośrodków artystycznych Poznania. W ostatnich 5 latach w salach koncertowych Akademii, tj. w Auli Nova, Auli Akademii, Salach: Kameralnej, Prezydenckiej oraz Błękitnej, odbyło się łącznie około 700 koncertów, w których udział wzięli studenci, pedagodzy, absolwenci, zespoły kameralne, chóry, a także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, Sinfonietta czy Orkiestra CoOperate, prezentując zróżnicowany repertuar – od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku. Od wielu lat niezmiennie wielkim zainteresowaniem cieszą się cykle koncertowe: Poniedziałki w Akademii, Wtorki wokalne, Środy organowe, Czwartki z muzyką dawną, Arcydzieła kameralistyki, Smyczki w Akademii, Pedagodzy i ich chóry, Absolwenci i ich chóry, Scena Letnia w Akademii Muzycznej (do roku 2012 funkcjonujące jako Letnie Koncerty Ratuszowe), Muzyka z prądem. Na wszystkie przedsięwzięcia Akademii jest wstęp wolny.
Jesteśmy najmniejszą uczelnią (740 studentów) wśród uczelni publicznych w Poznaniu, dzięki czemu mamy możliwość podejścia do naszych studentów w sposób znacznie bardziej indywidualny, niż duże uczelnie, jak choćby UAM. Proces kształcenia studentów często oparty jest na relacji „mistrz – uczeń”, zatem współpraca kadry pedagogicznej ze studentami nie przebiega przez pryzmat grupy/ogółu, a jednostki.
Akademia Muzyczna w Poznaniu nadała pięć tytułów doktorów honoris causa: prof. Janowi Krenzowi (2000), prof. Stefanowi Stuligroszowi (2002), prof. Jadwidze Kaliszewskiej (2007), Maestro Wiesławowi Ochmanowi (2010) i prof. Andrzejowi Koszewskiemu (2013).
Ważniejsze inicjatywy Akademii:

 • Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam w Poznaniu (kolejna edycja – wrzesień 2017)
 • Międzynarodowe Forum Kompozytorów w Poznaniu (X edycja – listopad 2016)
 • Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu – współorganizacja z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (XV edycja – październik 2016)
 • Festiwal Poznańska Wiosna Muzyczna – współorganizacja ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Oddział w Poznaniu (46 edycja – marzec/kwiecień 2017),
 • Akademicki Konkurs Organowy Romuald Sroczyński in memoriam w Poznaniu (V edycja – listopad 2016),
 • Akademicki Konkurs Klawesynowy (IV edycja – grudzień 2015),
 • Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego (XVI edycja – kwiecień 2016),
 • Ogólnopolski Konkursu Perkusyjny im. Jerzego Zgodzińskiego (I edycja – listopad 2015).
 • Historia Akademii Muzycznej sięga 1920 roku – od 97 lat jesteśmy uczelnia szczycącą się kadrą pedagogiczną, którą tworzyły i tworzą znakomite postaci polskiego środowiska muzycznego. Akademia kształci studentów na 5 wydziałach, jest jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, a jedyną w kraju, która prowadzi studia z zakresu
  lutnictwa.
 • Jesteśmy najmniejszą uczelnią wśród uczelni publicznych w Poznaniu, dzięki czemu mamy możliwość podejścia do naszych studentów w sposób znacznie bardziej indywidualny, niż duże uczelnie. Proces kształcenia studentów często oparty jest na relacji „mistrz – uczeń”, zatem współpraca kadry pedagogicznej ze studentami nie
  przebiega przez pryzmat grupy/ogółu, a jednostki. Studiuje u nas 740 studentów. Najsłynniejsi absolwenci (wybrane przykłady): prof. Stefan Stuligrosz, prof. Andrzej Koszewski, prof. Jan Astriab, prof. Stanisław Kulczyński, Tadeusz Baird, prof. Mieczysław Dondajewski, Agnieszka Duczmal, Zdzisława Sośnicka, Joanna Kozłowska, Wojciech Drabowicz, Piotr Milewski, Zbigniew Górny, Krzesimir Dębski, Aleksander Maliszewski, Bartłomiej Nizioł, Renata Jusis, Roman Maciejewski, Katarzyna Hołysz, Jakub Haufa, Agata Szymczewska, Jarosław Nadrzycki, Bartosz Michałowski.
 • Z chwilą oddania do użytku Auli Nova (październik 2006), Akademia – obok swojej podstawowej pracy dydaktycznej – zaczęła pełnić rolę instytucji kultury. Dzięki szerokiej ofercie repertuarowej Aula Nova stała się jednym z najistotniejszych ośrodków artystycznych Poznania. W ostatnich 5 latach w salach koncertowych Akademii, odbyło się łącznie około 700 koncertów, w których udział wzięli studenci, pedagodzy, absolwenci, zespoły kameralne, chóry, a także Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej, Sinfonietta, Orchestra Nova czy Orkiestra CoOperate, prezentując zróżnicowany repertuar – od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku. Na wszystkie przedsięwzięcia Akademii jest wstęp wolny, bezpłatny. Jesteśmy kolebką polskiej szkoły wiolinistycznej, m.in. poprzez osobę prof. Jadwigi Kaliszewskiej i jej absolwentów – wybitnych pedagogów skrzypiec, którzy kształcą kolejne pokolenia skrzypków, - stanowimy centrum polskiej chóralistyki – prof. Stefan Stuligrosz, Jerzy Kurczewski czy prof. Stanisław Kulczyński, to nazwiska, które znają wszyscy chórzyści w kraju.
 • 5 wydziałów z dużym wyborem kierunków!
WYDZIAŁ DANE KONTAKTOWE
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 110,
tel.: +48 (61) 856 89 32, faks: +48 (61) 853 66 76
Wydział Instrumentalny Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 109,
tel.: +48 (61) 856 89 33, faks: +48 (61) 853 66 76
Wydział Wokalno-Aktorski Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, II piętro, pokój 209,
tel.: +48 (61) 856 89 34, faks: +48 (61) 853 66 76
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Dziekanat – ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 110,
tel.: +48 (61) 856 89 32, faks: +48 (61) 853 66 76
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa
 
Dziekanat – ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, wejście główne, I piętro, pokój 109,
tel.: +48 (61) 856 89 33, faks: +48 (61) 853 66 76