Zaraz matura, a Ty nadal nie wiesz co dalej? Wykonaj quiz, odpowiedz na 28 pytań i dowiedz się, jakie masz predyspozycje.
str 1/6
01. Jestem osobą uzdolnioną manualnie
02. Posiadam zmysł orientacji w terenie
03. Umiem rozwiązywać konflikty zaistniałe pomiędzy innymi ludźmi
04. Mam łatwość w zapamiętywaniu tekstów piosenek
05. Potrafię wyjaśniać skomplikowane zagadnienia tak, aby były łatwiejsze w zrozumieniu
str 2/6
06. Zdecydowanie wolę działać zgodnie z wyznaczonym planem
07. Znam siebie i jestem osobą świadomą swoich postępowań
08. Potrafię współpracować i uczyć się w większej grupie osób
09. Dobrze przyswajam wiedzę słuchając wykładów i nagrań
10. Mój nastrój zmienia się w zależności od tego, jakiej słucham muzyki
str 3/6
11. Lubię rozwiązywać krzyżówki i zadania logiczne
12. Ucząc się chętnie korzystam z tablic, zestawień i materiałów wizualnych
13. Łatwo wyczuwam nastroje i emocje innych osób
14. Świadomość odpowiedzialności za wynik mojej pracy motywuje mnie do działania
15. Uczę się czegoś nowego dopiero, gdy mam pewność, że przyniesie mi to konkretną korzyść
str 4/6
16. Gdy się uczę potrzebuję samotności, ciszy i spokoju
17. Słuchając muzyki potrafię wyłapać dźwięki poszczególnych instrumentów
18. Potrafię w prosty sposób przywołać w pamięci zapamiętane i wymyślone obrazy
19. Mam bogaty zasób słownictwa i umiem się nim odpowiednio posługiwać
20. Ucząc się chętnie robię notatki
str 5/6
21. Posiadam poczucie równowagi, lubię ruch fizyczny
22. Łatwo przychodzi mi dostrzeganie struktury przedmiotów, a także zależności pomiędzy poszczególnymi przedmiotami
23. Umiem współpracować w grupie i chętnie czerpię wiedzę z doświadczenia innych osób
24. Potrafię dobrze obserwować moje otoczenie, często dostrzegam rzeczy, których nie zauważają inni
25. Jestem osobą niespokojną
str 6/6
26. Często robię coś niezależnie od innych osób
27. Lubię tworzyć muzykę
28. Umiem rozwiązywać skomplikowane zadania matematyczne
 

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Twój wynik

Inteligencja lingwistyczna

Osoby obdarzone tym typem inteligencji posiadają bogaty zasób słownictwa. Posiadają łatwość argumentowania swojego stanowiska. Lubią literaturę, żarty słowne, dyskusje. Dobrze radzą sobie podczas przemówień publicznych. Mają bogatą wyobraźnię, potrafią w sposób kreatywny opisać coś istniejącego lub stworzyć fikcyjną historię.

Podczas nauki chętnie robią notatki. Mają łatwość z zapamiętywaniem słów, dlatego nauka języków obcych sprawia im mniejsze problemy. Znają się na ironii, rozumieją niedomówienia i metafory. Potrafią bawić towarzystwo i chętnie zabierają głos w dyskusji.

Osoby z tym typem inteligencji sprawdzają się jako liderzy lub negocjatorzy. Są dobrymi mówcami, dlatego mogą być osobami pracującymi w handlu, marketingu. Potrafią prowadzić przemówienia, konferencje, szkolenia.

Inteligencja matematyczno-logiczna

To rodzaj inteligencji oparty na myśleniu przyczynowo-skutkowym. Osoby z tym typem inteligencji postrzegają świat poprzez ciągi zdarzeń. Charakteryzuje je logiczne myślenie, a także kreatywne podejście podczas rozwiązywania problemów.

Osoby z dobrze rozwiniętą inteligencją matematyczno-logiczną często skupiają się na szczegółach. Lubią także samodzielnie znajdować rozwiązanie problemu, nawet, jeżeli ma to zająć dużo czasu. Szybko dostrzegają związki pomiędzy elementami/rzeczami, potrafią połączyć je w logiczną całość, wskazać podobieństwa i różnice. Lubią matematyczne zadania, krzyżówki i łamigłówki. Cechuje je myślenie abstrakcyjne.

Osoby z tym typem inteligencji sprawdzą się w zadaniach wymagających liczenia i umiejętności logistycznych. Są dobrymi strategami, potrafią planować i przewidywać skutki zdarzeń.

Inteligencja muzyczna

Osoby z tym typem inteligencji mają tzw. „słuch muzyczny”. W sposób szczególny są wrażliwe na dźwięki płynące z otoczenia. Mają wyczucie rytmu, dlatego potrafią dobrze tańczyć. Często są również obdarzone wokalnie. Potrafią wyłapać dźwięki poszczególnych instrumentów.

Osoby takie potrafią dobrze słuchać nie tylko muzyki, ale także innych osób. Posiadają zdolności językowe.

Osoby obdarzone inteligencją muzyczną sprawdzą się we wszelkich zawodach dotyczących muzyki i tworzenia/modyfikowania dźwięku. To także osoby, które mogą komponować muzykę, tańczyć lub śpiewać.

Inteligencja przestrzenna

Osoby obdarzone tym typem inteligencji “myślą obrazami”, tzn. używając wyobraźni. Często zwracają uwagę na szczegóły i detale, których nie zauważają inni. Osoby te lubią porządek i precyzję. Zwracają uwagę na otaczające je kolory, przedmioty i wzory.

Osoby z tym typem inteligencji chętnie tworzą prace plastyczne, układają puzzle. Doskonale posługują się mapą i posiadają dobrą orientację w terenie, dlatego są dobrymi przewodnikami. Mają zdolność do budowania konstrukcji przestrzennych.

Osoby takie sprawdzą się w zadaniach związanych z budowaniem strategii, przestrzennych modeli. Potrafią także dopasowywać detale i kolory, dlatego chętnie zajmują się dekorowaniem wnętrz, stylizacją i kreowaniem.

Inteligencja kinestetyczna

Osoby obdarzone inteligencją kinestetyczną (inaczej ruchową) uwielbiają taniec i sport. Chętnie wykonują coś własnoręcznie zamiast kupować gotowe przedmioty. Lubią majsterkować lub rzeźbić. Osoby takie używają gestykulacji podczas rozmowy.

Potrafią wykonywać trudne manewry przy użyciu przedmiotów i własnego ciała. Posiadają zdolność planowania działań, dzielenia zadań na poszczególne etapy lub osoby. Uwielbiają gry ruchowe i przestrzenne.

Osoby z takim rodzajem inteligencji sprawdzą się jako animatorzy/animatorki. Doskonale poradzą sobie w zawodach związanych z ruchem i gimnastyką. Są też świetni w wykonywaniu przedmiotów lub ich odnawianiu. Potrafią wykonywać komiczne pozy i bawić swoje otoczenie.

Inteligencja interpersonalna

Ten rodzaj inteligencji wiąże się z inteligencją emocjonalną. Osoby obdarzone tym rodzajem inteligencji są wrażliwe na emocje innych osób, posiadają umiejętności społeczne. Dobrze okazują empatię. Potrafią ocenić sytuację i swoje własne emocje.

Takie osoby dobrze rozwiązują konflikty nie tylko własne, ale też innych osób. Dużo analizują, szukają przyczyn i są zdolne do wysłuchiwania opinii z różnych stron. Dobrze postrzegają cechy różnicujące ludzi, potrafią wyczuć zmiany nastroju.

Takie osoby sprawdzą się w zawodach związanych z obcowaniem z drugim człowiekiem – mogą to być zawody związane z psychologią, prawem, medycyną. Idealny jest także zawód związany z negocjowaniem.

Inteligencja intrapersonalna

Ten rodzaj inteligencji związany jest bardziej z wiedzą o sobie samym. Osoby z tym typem inteligencji potrafią doskonale rozpoznawać swoje emocje i uczucia. Często dokonują autokontroli, dużo rozmyślają. Analizują swoje zachowanie .

Osoby z rozwiniętą inteligencją intrapersonalną posiadają tzw. „mądrość życiową”. Mają dobrą intuicję i siłę do działania. Łatwiej pracuje im się w samotności, często są indywidualistami, a także osobami odpowiedzialnymi. Doskonale znają swoje możliwości i mocne strony. Nie boją się podejmowania ryzyka.

Osoby takie sprawdzają się w zawodach obdarzonych dużym stresem. Potrafią dobrze planować, sprawdzają się na stanowiskach menadżerskich. Są zadaniowe i sumienne, dobrze koncentrują się na konkretnych zadaniach i bardzo silnie starają się doprowadzać je do końca.

Dalej >