Poznańskie uczelnie z roku na rok poszerzają ofertę dostępnych kierunków, nieustannie dostosowując się do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Umożliwiają nowe ścieżki edukacji, podążając za najświeższymi trendami.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Filologia angielska
 • Prawo
 • Psychologia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Kierunek prawno-ekonomiczny
 • Ekonomia
 • Logistyka

Politechnika Poznańska

 • Architektura (Architecture)
 • Sztuczna inteligencja/ Artificial Intelligence
 • Inżynieria zarządzania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Weterynaria
 • Architektura krajobrazu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Biotechnologia medyczna
 • Lekarsko-dentystyczny
 • Lekarski

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Fotografia
 • Animacja
 • Grafika

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Jazz i Muzyka Estradowa
 • Wokalistyka

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Fizjoterapia
 • Dietetyka
 • Sport

Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I

 • Lekarski
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

 • Marketing i Sprzedaż
 • Informatyka
 • Logistyka

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 • Game Development
 • Informatyka
 • Grafika

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

 • Psychologia
 • Administracja
 • Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Automatyka i Robotyka

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Menedżer logistyki
 • Inżynieria procesów logistycznych
 • Transport i spedycja

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Japonistyka

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

 • Wzornictwo
 • Architektura wnętrz

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 • Techniki dentystyczne
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • Psychologia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Pedagogika

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Groznawstwo
 • Reżyseria dźwięku
 • Filologia koreańska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Nadzór i kontrola
 • Przemysł 4.0
 • Analityka danych ekonomicznych

Politechnika Poznańska

 • Budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
 • Inżynieria farmaceutyczna
 • Lotnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Inżynieria hydrotechniczna
 • Inżynieria ochrony klimatu

 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
 • Informatyka i inżynieria danych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Protetyka Słuchu (I stopień – jedyny taki kierunek w Polsce)
 • Analityka kryminalistyczna i sądowa (II stopień - jedyny taki kierunek w Polsce)

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Intermedia - zakres film eksperymentalny
 • Architektura – jedyny studia inżynierskie na uczelni artystycznej w Polsce
 • Kuratorstwo i Teorie Sztuki – jedyny kierunek w Polsce

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Specjalność lutnictwo – jedyna uczelnia w Polsce prowadząca tę specjalność

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Foodways w turystyce – specjalność na kierunku Turystyka i rekreacja
 • Dietetyka sportowa – specjalność na kierunku Dietetyka
 • Specjalista Body & Mind – specjalność na kierunku Taniec w kulturze fizycznej

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

 • Specjalizacje na kierunku Turystyka i Rekreacja (studia II stopnia): Menedżer eventów i turystyki biznesowej, Menedżer hotelarstwa i gastronomii, Menedżer sportu
 • Specjalizacje na kierunku Turystyka i Rekreacja (studia I stopnia): Gastronomia z elementami żywienia Obsługa ruchu lotniczego, Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek, Trener personalny z dietetyką sportową
 • Kryminalistyka

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 • Produkcja Wideo
 • Mediaworking
 • Game Development

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

 • Zarządzanie kreatywne
 • Innowacje i sztuczna inteligencja w biznesie
 • Psychologia dzieci i młodzieży

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Automatyka i Robotyka

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw (studia dualne I stopnia, licencjackie)
 • Inżynieria systemów informacyjnych i technologii cyfrowych w logistyce
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych (studia I stopnia, inżynierskie)

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Japonistyka
 • Ofertę wyróżnia możliwość intensywnej nauki języków orientalnych oraz skandynawskich w ramach programu lingwistyki współczesnej.
 • Koreanistyka
 • Sinologia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 • Turystyka i rekreacja ze specjalnością: Języki obce w turystyce, hotelarstwie gastronomii

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bezpieczeństwo morskie
 • Specjalność Bezpieczeństwo lotnictwa na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Specjalność Logistyka i transport morski na kierunku Bezpieczeństwo Morskie
 • Specjalność Coaching, mentoring i tutoring na kierunku Psychologia drugiego stopnia
 • Specjalność Psychologia w sporcie na kierunku Psychologia pierwszego stopnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Zmiany klimatu Ziemi
 • Optyka okularowa i optometria
 • Informatyka kwantowa
 • Hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • Global Communication
 • Chemia medyczna z projektowaniem leków

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Master in International Business
 • Przemysł 4.0
 • Analityka danych ekonomicznych
 • Marketing

Politechnika Poznańska

 • Sztuczna inteligencja / Artificial Intelligence
 • Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering
 • Elektrotechnika / Electrical Engineering
 • Zielona energia / Green Energy
 • Lotnictwo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
 • Inżynieria ochrony klimatu
 • Informatyka i inżynieria danych
 • Inżynieria hydrotechniczna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Analityka kryminalistyczna i sądowa - studia II stopnia

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Malarstwo – studia podyplomowe
 • Studia podyplomowe Grafika Artystyczna
 • Malarstwo – jednolite studia magisterskie
 • Grafika – jednolite studia magisterskie
 • Grafika Artystyczna
 • Projektowanie Wnętrz Mieszkalnych

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Instrumentalistyka - studia w języku angielskim
 • Historyczne praktyki wykonawcze

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Turystyka sportowa - specjalność na kierunku Turystyka i rekreacja
 • Taniec w kulturze fizycznej ze specjalnością: Specjalista Body & Mind
 • Menedżer eventów sportowo-rekreacyjnych - specjalność na kierunku Turystyka i rekreacja
 • Dietetyka - specjalność Dietetyka i suplementacja w sporcie oraz Psychodietetyka
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Menedżer hotelarstwa i gastronomii
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Turystyka przygodowa
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Foodways w turystyce

Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I

 • Kierunek Lekarski

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

 • Filologia hiszpańska, filologia niemiecka – studia licencjackie
 • Pedagogika – jednolite studia magisterskie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia magisterskie
 • Marketing i sprzedaż - studia magisterskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

 • Psychologia

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Automatyka i Robotyka

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Logistyka produkcji
 • Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Lingwistyka współczesna

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

 • Marketing Internetowy i Nowe Media - specjalność na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 • Kosmetologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • Pedagogika – Studia Magisterskie Na Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach
 • Psychologia Na Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie