Poznańskie uczelnie z roku na rok poszerzają ofertę dostępnych kierunków, nieustannie dostosowując się do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Umożliwiają nowe ścieżki edukacji, podążając za najświeższymi trendami.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Filologia angielska
 • Prawo
 • Psychologia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Logistyka
 • Ekonomia
 • Kierunek prawno-ekonomiczny

Politechnika Poznańska

 • Logistyka
 • Inżynieria zarządzania
 • Sztuczna inteligencja

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Weterynaria

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Fizjoterapia
 • Lekarsko-dentystyczny
 • Lekarski

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Animacja
 • Fotografia (zakres Fotografia)
 • Grafika (zakres Grafika Projektowa)

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Instrumentalistyka
 • Wokalistyka
 • Edukacja muzyczna

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Fizjoterapia
 • Dietetyka
 • Sport

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo Medyczne
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Informatyka
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 • Game Development
 • Informatyka
 • Grafika

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 • Zarządzanie
 • Administracja

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Automatyka i Robotyka

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Menedżer logistyki
 • Inżynieria procesów logistycznych
 • Transport i spedycja

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Japonistyka

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

 • Wzornictwo
 • Architektura wnętrz
 • Prawo

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 • Techniki dentystyczne
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • Psychologia
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Produkcja audiowizualna
 • Groznawstwo
 • Nauczanie Matematyki i Informatyki
 • Filologia koreańska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Nadzór i kontrola
 • Przemysł 4.0
 • Logistyka

Politechnika Poznańska

 • Sztuczna inteligencja/ Artificial Intelligence
 • Elektromobilność
 • Technologie obiegu zamkniętego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Geotechnologie
 • Inżynieria ochrony klimatu

 • Hydrotechnika
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Elektroradiologia
 • Terapia zajęciowa
 • Optometria
 • Analityka kryminalistyczna i sądowa,
 • Analityka kryminalistyczna i sądowa
 • Optometria

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Kuratorstwo i Teorie Sztuki
 • Intermedia - zakres film eksperymentalny
 • Architektura – jedyny studia inżynierskie na uczelni artystycznej w Polsce
 • Kuratorstwo i Teorie Sztuki – jedyny kierunek w Polsce

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Kompozycja elektroakustyczna - specjalność
 • Śpiew musicalowy - specjalność

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Specjalista Body & Mind – specjalność na kierunku Taniec w kulturze fizycznej
 • Foodways w turystyce – specjalność na kierunku Turystyka i rekreacja
 • Dietetyka sportowa – specjalność na kierunku Dietetyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Komunikacja wizerunkowa (na kierunku Psychologia w biznesie)
 • Komunikacja marketingowa i nowe media (na kierunku Marketing i sprzedaż)
 • Ekoinżynieria i ekoenergetyka (na kierunku Inżynieria zarzadzania

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 • Mediaworking
 • Game Development
 • Produkcja Wideo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Robotyzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Marketing i e-biznes

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Automatyka i Robotyka

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Inżynieria systemów informacyjnych i technologii cyfrowych w logistyce
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych (studia I stopnia, inżynierskie)
 • Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw (studia dualne I stopnia, licencjackie)

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Japonistyka
 • Koreanistyka
 • Ofertę wyróżnia możliwość intensywnej nauki języków orientalnych oraz skandynawskich w ramach programu lingwistyki współczesnej.
 • Sinologia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 • Turystyka i rekreacja ze specjalnością: Języki obce w turystyce, hotelarstwie gastronomii

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • Bezpieczeństwo zdrowotne
 • Bezpieczeństwo morskie
 • Specjalność Bezpieczeństwo klimatyczne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Specjalność Logistyka i transport morski na kierunku Bezpieczeństwo Morskie
 • Specjalność Coaching, mentoring i tutoring na kierunku Psychologia drugiego stopnia
 • Specjalność Psychoekologia informacji na kierunku Psychologia pierwszego stopnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Central Europe in the International Perspective.
 • Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
 • Filologia angielsko-chińska
 • Archeometria
 • Produkcja audiowizualna
 • Digital Entrepreneurship
 • Nowe media w komunikacji
 • Analityka produktów spożywczych
 • Groznawstwo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Marketing
 • Przemysł 4.0
 • Analityka danych ekonomicznych
 • Logistyka

Politechnika Poznańska

 • Technologie obiegu zamkniętego
 • Elektromobilność
 • Lotnictwo
 • Mechanika i budowa pojazdów

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Geotechnologie
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
 • Transport wodny
 • Hydrotechnika
 • Transport wodny
 • Inżynieria ochrony klimatu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Analityka kryminalistyczna i sądowa - studia II stopnia

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Malarstwo – studia podyplomowe
 • Malarstwo – jednolite studia magisterskie
 • Grafika – jednolite studia magisterskie
 • Projektowanie Wnętrz Mieszkalnych
 • Grafika Artystyczna
 • Studia podyplomowe Grafika Artystyczna

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Historyczne praktyki wykonawcze
 • Instrumentalistyka - studia w języku angielskim

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Menedżer hotelarstwa i gastronomii
 • Taniec w kulturze fizycznej ze specjalnością: Specjalista Body & Mind
 • Menedżer eventów sportowo-rekreacyjnych - specjalność na kierunku Turystyka i rekreacja
 • Turystyka sportowa - specjalność na kierunku Turystyka i rekreacja
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Turystyka przygodowa
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Foodways w turystyce

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

 • Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Administracja - studia II stopnia
 • Psychologia - jednolite studia magisterskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Robotyzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Marketing i e-biznes
 • Najnowsze specjalności na kierunku Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

 • Automatyka i Robotyka

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Logistyka produkcji
 • Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Lingwistyka współczesna

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

 • Specjalność na Dziennikarstwie i komunikacji Społecznej – Marketing i Nowe Media
 • Neurodydaktyka

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 • Kosmetologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 • Bezpieczeństwo publiczne w WNS w Jastrzębiu-Zdroju
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne WNS w Koszalinie