School of Form - katedra wzornictwa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, wydział zamiejscowy w Poznaniu SWPS

School of Form prowadzi 3,5-roczne studia stacjonarne na kierunku wzornictwo, po których ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.  Jeżeli macie ochotę zmieniać świat, poprawiać jakość życia, rozumieć i odpowiadać na ludzkie potrzeby, to School of Form czeka na Was.

  • Najlepszy program nauczania w Polsce według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • Wzornictwo (design), zgodnie z definicją przyjętą przez International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), jest działalnością twórczą, mającą na celu określenie wieloaspektowych cech przedmiotów, procesów, usług oraz ich całych zespołów w całościowych cyklach istnienia.
  • Informacja o kierunkach:
    info@sof.edu.pl
    tel. (61) 869 2023