Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Jako placówka naukowo-dydaktyczna posiada w swojej ofercie 16 kierunków studiów (12 w j. polskim i 4 w j. angielskim), mieszczących się w pięciu dyscyplinach naukowych: ekonomii, informatyce, gospodarce międzynarodowej, zarządzaniu i towaroznawstwie. Każdemu z prawie 10 tysięcy studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego w oparciu o aktualny stan badań naukowych oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Ponad 500 nauczycieli akademickich, ludzi pełnych pasji, zaangażowania i otwartości, na co dzień dzieli się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej Uczelni. Spośród absolwentów UEP rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i przedsiębiorstwach państwowych oraz prywatnych.

 

  • W zestawieniu uczelni ekonomicznych Rankingu Szkół Wyższych 2018, przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, UEP zajął III miejsce wśród ekonomicznych uczelni publicznych, tracąc do lidera raptem 0,8 punktu, natomiast w Rankingu Kierunków Studiów, obejmującym 68 główne kierunki studiów realizowanych na polskich uczelniach wyższych wyróżniono: Ekonomię, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń firmy Sedlak&Sedlak mediana za miesięczne wynagrodzenie całkowite za 2017 r. wyniosła w przypadku naszej Uczelni 5750 PLN brutto. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ma wysoką pozycję w międzynarodowym rankingu Eduniversal w kategorii „Top Business School with significant international influence” (4 palmy). Tytuł „Top Business School” przyznawany jest 200 najlepszym uczelniom na świecie.
  • Ponad 10.000 studentów
  • Kadrę dydaktyczną uczelni tworzy ponad 500 pracowników, a tradycje uczelni sięgają 1926 roku.
  • 5 wydziałów z dużym wyborem kierunków!
WYDZIAŁ DANE KONTAKTOWE
Wydział Ekonomii al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 92 33
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/
Wydział Gospodarki Międzynarodowej al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 92 55
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej,c21/
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 93 76
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-informatyki-i-gospodarki-elektronicznej,c22/
Wydział Towaroznawstwa al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 856 92 14
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-towaroznawstwa,c23/
Wydział Zarządzania al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Telefon: 61 854 33 95
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-zarzadzania,c20/