Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego

Jesteśmy jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Od niemal wieku kształcimy specjalistów, którzy niosą pomoc potrzebującym.

Jesteśmy jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Od niemal wieku kształcimy specjalistów, którzy niosą pomoc potrzebującym.
Stawiamy na nowoczesne wzorce dydaktyczne. Starannie łączymy wiedzę z praktyką. Nasz kompleks podmiotów klinicznych daje studentom szansę na naukę u boku wybitnych lekarzy i codzienny kontakt z pacjentem.
Na 20 kierunkach kształcimy blisko 7000 studentów. Z dumą słuchamy, gdy z uznaniem mówią o warunkach, w jakich studiują - o autorytecie swych wykładowców, nowocześnie wyposażonych salach, dogodnej lokalizacji zajęć i perspektywach na znalezienie wymarzonej pracy.
Większość naszych absolwentów znajduje zatrudnienie jeszcze na studiach lub zaraz po ich ukończeniu. Pracują oni w szpitalach, gabinetach, poradniach, laboratoriach lub prowadzą duże placówki medyczne.

Dołącz do #ZORGANIZOWANYCH


WYDZIAŁ DANE KONTAKTOWE
Wydział Farmaceutyczny ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: (61) 854-60-10
Wydział Lekarski I ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: (61) 854-62-10
Wydział Lekarski II ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: (61) 854-71-31
Wydział Nauk o Zdrowiu ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
tel.: (61) 861-22-88