Wyższa Szkoła Zarządzania
i Bankowości

W naszej Uczelni studiować możesz na kierunkach Zarządzanie lub Administracja. Są to studia o profilu praktycznym I i II stopnia (licencjackie i magisterskie), niestacjonarne lub niestacjonarne na odległość. Jeśli ukończyłeś już studia, przynajmniej I stopnia, możesz wybrać menadżerskie studia podyplomowe.

Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja. Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20 osobowych
grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów. 

Wykłady kierunkowe i specjalnościowe prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania z bogatym dorobkiem naukowym.
 

  • Pierwsze w Polsce studia z certyfikatem PMI Global R.E.P.
  • Uczelnia niepubliczna.
  • Przez 26 lat uczelnia wykształciła 38 tys. absolwentów, których wiedzę i umiejętności potwierdzają pracodawcy. Dziś uczelnia to synonim stabilności i wysokiego poziomu nauczania. WSZiB w Poznaniu od 2000 r. ma własny, nowoczesny budynek dydaktyczny i administracyjny z rektoratem, dziekanatami i biblioteką przy ul. Roboczej 4.
  • Informacja o kierunkach:
    rekrutacja@wszib.poznan.pl
    tel. (61) 835 1511