Poznańskie uczelnie z roku na rok poszerzają ofertę dostępnych kierunków, nieustannie dostosowując się do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Umożliwiają nowe ścieżki edukacji, podążając za najświeższymi trendami.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Filologia angielska
 • Prawo
 • Psychologia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Logistyka
 • Ekonomia
 • Kierunek prawno-ekonomiczny

Politechnika Poznańska

 • Sztuczna inteligencja
 • Architektura wnętrz
 • Inżynieria zarządzania

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Finanse i rachunkowość
 • Dietetyka
 • Weterynaria

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Farmacja
 • Lekarsko-dentystyczny
 • Lekarski

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Animacja
 • Fotografia (zakres Fotografia)
 • Grafika (zakres Grafika Projektowa)

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 • Taniec w kulturze fizycznej ze specjalnością: Specjalista Body & Mind

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Sport
 • Dietetyka
 • Fizjoterapia

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w Poznaniu

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Ratownictwo Medyczne
 • Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Informatyka
 • Zarządzanie
 • Finanse i Rachunkowość

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 • Mediaworking
 • Grafika
 • Informatyka

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 • Administracja
 • Zarządzanie

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Transport i spedycja
 • Inżynieria procesów logistycznych
 • Menedżer logistyki

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Japonistyka

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

 • Wzornictwo
 • Prawo
 • Architektura wnętrz

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 • Fizjoterapia w stomatologii
 • Holistyczna opieka okołoporodowa
 • Fizjoterapia w pediatrii
 • Kompleksowa terapia manualna
 • Techniki dentystyczne
 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Filologia koreańska
 • Groznawstwo
 • Reżyseria dźwięku
 • Zintegrowane Planowanie Rozwoju
 • Nauczanie Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Transition, Innovation and Sustainability Environment
 • Quantitative Finance
 • Nadzór i kontrola

Politechnika Poznańska

 • Sztuczna inteligencja/ Artificial Intelligence
 • Inżynieria lotnicza
 • Elektromobilność

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Hydrotechnika
 • Transport wodny
 • Geotechnologie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 • Optometria
 • Analityka kryminalistyczna i sądowa
 • Elektroradiologia

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Architektura – jedyny studia inżynierskie na uczelni artystycznej w Polsce
 • Projektowanie Mebla – jedyny taki kierunek na uczelniach artystycznych w Polsce
 • Kuratorstwo i Teorie Sztuki – jedyny kierunek w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Dietetyka sportowa – specjalność na kierunku Dietetyka
 • Foodways w turystyce – specjalność na kierunku Turystyka i rekreacja
 • Specjalista Body & Mind – specjalność na kierunku Taniec w kulturze fizycznej

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Prawo w biznesie
 • Psychologia w biznesie
 • Zarządzanie - studia online

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 • Projektowanie i programowanie gier
 • Kreatywna produkcja wideo
 • IT Project Management - informatyczne techniki zarządzania

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 • Marketing i e-biznes
 • Robotyzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw (studia dualne I stopnia, licencjackie)
 • Inżynieria systemów informacyjnych i technologii cyfrowych w logistyce
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych (studia I stopnia, inżynierskie)

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

 • Japonistyka
 • Koreanistyka
 • Sinologia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

 • Turystyka i rekreacja ze specjalnością: Języki obce w turystyce, hotelarstwie gastronomii

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 • Fizjoterapia z technikiem masażystą

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Nowe media w komunikacji
 • Nauczanie biologii i przyrody
 • Filologia polska jako obca
 • Language and Communication in Healthcare
 • Language, Mind, Technology
 • Analityka produktów spożywczych
 • Groznawstwo
 • Produkcja audiowizualna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Logistyka
 • Transition, Innovation and Sustainability Environment

Politechnika Poznańska

 • Mechanika i budowa pojazdów
 • Informatyka spec Sztuczna Inteligencja
 • Technologie obiegu zamkniętego
 • Elektromobilność

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • Hydrotechnika
 • Geotechnologie
 • Transport wodny
 • Informatyka stosowana
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Ekoenergetyka

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

 • Grafika Artystyczna
 • Projektowanie Wnętrz Mieszkalnych

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Turystyka sportowa
 • Taniec w kulturze fizycznej ze specjalnością: Specjalista Body & Mind
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Zarządzanie sportem w regionie turystycznym
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Foodways w turystyce
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Zarządzanie i coaching w turystyce i rekreacji
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Turystyka przygodowa
 • Turystyka i Rekreacja ze specjalnością: Menedżer hotelarstwa i gastronomii

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w Poznaniu

 • Pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • Zarządzanie (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)
 • Psychologia w biznesie (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)
 • Marketing i sprzedaż (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)
 • Logistyka (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)
 • Inżynieria zarządzania (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)
 • Informatyka (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)
 • Finanse i Rachunkowość (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia hybrydowe realizowane w formule popołudniowo-zaocznej)

Collegium Da Vinci w Poznaniu

 • Data Science
 • IT Project Management - informatyczne techniki zarządzania
 • Kreatywna produkcja wideo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

 • Najnowsze specjalności na kierunku Zarządzanie
 • Marketing i e-biznes
 • Robotyzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • Inżynieria systemów logistyczno-transportowych, portów i terminali intermodalnych
 • Logistyka przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw
 • Logistyka produkcji

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu

 • Neurodydaktyka
 • Specjalność na Dziennikarstwie i komunikacji Społecznej – Marketing i Nowe Media

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

 • Kosmetologia