Początki działalności Akademii sięgają 1920 roku. Od początku działalności aż do dziś szczyci się kadrą pedagogiczną, którą tworzyły i tworzą znakomite postaci polskiego środowiska muzycznego. Akademia kształci studentów na dwóch wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej oraz Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej.

Jesteśmy jedną z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce, jedyną w kraju, która prowadzi studia na kierunku historyczne praktyki wykonawcze oraz specjalność lutnictwo artystyczne. Oddanie do użytku Auli Nova w 2006 roku sprawiło, że Akademia, obok funkcji dydaktycznej, rozwinęła działalność artystyczną, zaczęła pełnić rolę instytucji kultury i w chwili obecnej jest jednym z najistotniejszych punktów na muzycznej mapie Poznania.

Jesteśmy kolebką polskiej szkoły wiolinistycznej, m.in. poprzez osobę prof. Jadwigi Kaliszewskiej i jej wychowanków, wybitnych pedagogów. Stanowimy centrum polskiej chóralistyki – prof. Stefan Stuligrosz, Jerzy Kurczewski czy prof. Stanisław Kulczyński, to nazwiska, które znają wszyscy chórzyści w kraju. Współpracujemy z kluczowymi instytucjami kultury Poznania, realizujemy projekty przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania.

Angażujemy się w projekty mające na celu popularyzację muzyki, jak również promocję Polski i Wielkopolski w Europie i na świecie. Od początku działalności aż do dziś szczycimy się kadrą pedagogiczną, którą tworzyły i tworzą znakomite postaci polskiego środowiska muzycznego. Od września 2020 roku Akademia pracuje pod kierunkiem rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej.

Czy wiesz, że...

Potwierdzeniem jakości kształcenia są nagrody zdobywane przez studentów i pracowników Uczelni na prestiżowych konkursach muzycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach kulturalnych Europy i świata. Studenci wyróżniani są również prestiżowymi stypendiami i nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania.

O sukcesach studentów Akademii Muzycznej możecie przeczytać tutaj.

Wyróżniki uczelni:

  • Zaangażowane władze uczelni
  • Praktyczne zajęcia
  • Uczestniczenie w programach do wymian studentów lub wyjazdów zagranicznych

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
2 wydziały
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
7 kierunków (8 kół naukowych)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
758 studentów

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - Dojazd

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań

T: +48 61 856 89 00 (centrala)